Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rodičovské kompetence a potřeby pěstounů
Thesis title in Czech: Rodičovské kompetence a potřeby pěstounů
Thesis title in English: Parental competences and needs of foster parents
Key words: pěstounská péče, potřeby pěstounů, kompetence pěstounů, doprovázející organizace, klíčový pracovník
English key words: foster care, needs of foster parents, competences of foster parents, supporting organizations, social worker
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.07.2020
Date of assignment: 02.07.2020
Confirmed by Study dept. on: 02.07.2020
Date and time of defence: 20.09.2021 09:00
Date of electronic submission:15.07.2021
Date of proceeded defence: 20.09.2021
Opponents: ThDr. Markéta Kateřina Holečková
 
 
 
Guidelines
o Studium odborné literatury
o Vyhledání pěstounů
o Provedení kvalitativního šetření
o Zpracování výsledků v rámci šetření
o Spolupráce se školitelem v rámci pravidelných konzultací
References
HUGHES, Daniel A. Budování citového pouta: jak probouzet lásku v hluboce traumatizovaných dětech. Přeložil Eva LEE. V Praze: Institut fyziologické socializace, 2017. ISBN 978-80-270-2838-2.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. Vyd. 7. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0853-2.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6.
MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. Psychologická literatura. ISBN 80-04-25236-2.
TRNKOVÁ, Lucie. Náhradní péče o dítě. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-864-3.
Dobrý pěstoun: náhradní rodinná péče v ČR. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018. ISBN 978-80-907053-2-6.
PAZLAROVÁ, Hana, ed. Pěstounská péče: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1020-7.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html