Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Psychologické aspekty poúrazové rehabilitace u sportovců
Thesis title in Czech: Psychologické aspekty poúrazové rehabilitace u sportovců
Thesis title in English: Psychological aspects of injury rehabilitation in athletes
Key words: sportovní psychologie|sportovní zranění|rehabilitace|stres|imunitní systém|adherence|psychologické intervence|relaxační techniky
English key words: Sports psychology|Sport injury|Rehabilitation|Stress|Immune system|Adherence|Psychological interventions|Relaxation techniques
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.07.2020
Date of assignment: 01.07.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 29.10.2020
Date and time of defence: 21.06.2021 00:00
Date of electronic submission:12.05.2021
Date of proceeded defence: 21.06.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Macháček
 
 
 
Guidelines
Cílem této bakalářské práce je shrnout některé dosavadní poznatky týkající se interakce mezi psychikou a poúrazovou rehabilitací.
Na toto téma v českém prostředí neexistuje velké množství literatury, a tak by tato bakalářská práce poskytovala ucelený pohled na základy dané problematiky. Zároveň je cílem práce připravit návrh pro možný navazující výzkum, který by se věnoval vztahu mezi stresem a efektivitou poúrazové rehabilitace u sportovců.

Obsahem literárně přehledové části budou poznatky o interakci stresu, psychiky a biologických procesů v období rehabilitace po úrazu. Dle dostupných studií se jeví, že psychické zvládání období rehabilitace může být významné pro uzdravování/hojení a jeho rychlost. Práce se proto dále bude zabývat rolí psychologických podpůrných faktorů a konkrétními možnostmi psychologických intervencí. Průběh poúrazové rehabilitace je zvláště důležitý pro vrcholové sportovce, a proto se práce bude soustředit také na specifika této skupiny.

Výzkumná část bude obsahovat návrh kvantitativního výzkumu, který by zkoumal vztah mezi mírou stresu a rychlostí hojení úrazu u sportovců. Hypotézy navrhovaného výzkumu jsou, že po úrazu je u sportovce zvýšená míra stresu a že s vyšší mírou stresu probíhá hojení pomaleji. Podpoření hypotéz by dávalo předpoklad pro zapojení psychologických intervencí do procesu poúrazové rehabilitace.
References
Kusnecov, A.W., & Anisman, H. (2013). The Wiley-Blackwell Handbook of Psychoneuroimmunology. Hoboken: John Wiley & Sons

Arvinen-Barrow, M., & Walker, N. (2013) Thy psychology of sport injury and rehabilitation. London and New York: Routledge.

Brewer, B.W., Redmond, C.J. (2016). Psychology of sport injury. Champaign: Human Kinetics.

Schwab Reese, L. M., Pittsinger, R., & Yang, J. (2012). Effectiveness of psychological intervention following sport injury. Journal of Sport and Health Science, 1 (2), 71-79.

Annear, A., Sole, G., & Devan, H. (2019). What are the current practices of sports physiotherapists in integrating psychological strategies during athletes’ return-to-play rehabilitation? Mixed methods systematic review. Physical Therapy in Sport, 38, 96-105.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html