Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kommentierte Übersetzung des Internetauftritts des Dobrovolnické centrum, z. s. (dcul.cz) aus dem Tschechischen ins Deutsche
Thesis title in thesis language (German): Kommentierte Übersetzung des Internetauftritts des Dobrovolnické centrum, z. s. (dcul.cz) aus dem Tschechischen ins Deutsche
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad webových stránek Dobrovolnického centra, z. s. (dcul.cz) z češtiny do němčiny
Thesis title in English: Commented translation of the website from Dobrovolnické centrum, z. s. (dcul.cz) from Czech into German
Key words: překlad internetových stránek|překladatelská analýza
English key words: translation of website|analysis of translation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: němčina
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: Dr. phil. Astrid Winter
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.06.2020
Date of assignment: 21.06.2020
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 23.06.2020
Date and time of defence: 07.09.2020 00:00
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 07.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Dr. phil. Christof Heinz, M.A.
 
 
 
Guidelines
Zadaný text přeložte do němčiny a vyhotovený překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených pravidly pro organizaci studia FF UK připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
References
BAKER, M. In Other Words. A coursebook on translation. London: Routledge 1992.
BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha, Academia 1992.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M,. MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha: Trizonia 1997.
KENÍŽ, A. Sú termíny skutočně najväčsím kameňom úrazu pri prekladu odborného textu? In: Kusá, M., GROMOVÁ, E. (eds.) Preklad a kultúra 3, Bratislava: Ústav svetovej literátúry SAV 2011, pp. 111 – 116.
KNITTLOVÁ, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého 2010.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H 1994.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? In: Levý. Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný 1998.
MACUROVÁ, A. Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK, 1995, pp. 246 – 249.
NEWMARK, P. A. Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988.
NORD, CH. Text Analysis in Translation. Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi 1991.
NORD, CH. What do we know about the target text receiver. In: A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, 2000, pp. 195 – 212.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
REISS, K. Texttyp und Übersetzungsmethode. Kronberg/Ts.: Cornelsen 1976.
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.
VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný 2002.
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum 1998.
Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html