Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Česká korunovace Františka II.
Thesis title in Czech: Česká korunovace Františka II.
Thesis title in English: The Bohemian Coronation of Francis II.
Key words: korunovace|František II.|slavnost v Bubenči|Marie Terezie
English key words: coronation|Francis II.|celebration in Bubeneč|Maria Theresa
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.06.2020
Date of assignment: 18.06.2020
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 24.06.2020
Date and time of defence: 08.09.2021 09:00
Date of electronic submission:04.08.2021
Date of proceeded defence: 08.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Předkládaná diplomová práce se bude zabývat korunovací Františka II. na českého krále, která
proběhla 9. srpna 1792. Součástí bude i popis korunovačního obřadu jeho manželky Marie Terezy z
11. srpna téhož roku. Cílem práce bude zdokumentovat, jak probíhal nejen samotný akt korunovace,
ale též jaké přípravy ho doprovázely. Pozornost bude věnována i doprovodným slavnostem, zejména
lidové oslavě, která se uskutečnila v Bubenči. Ke komparaci využiji informace o korunovaci Leopolda
II., neboť ta Františkova z ní do určité míry vycházela.
This thesis aims to describe the Bohemian coronation of Francis II. which took place on the 9th August 1792. Part of the thesis will also be the description of the coronation of his wife, Maria Theresa, on the 11th August of the same year. The focus of the thesis is to illustrate not only the coronation ceremony itself, but also the preceding preparations and celebrations that accompanied the presence of the king, namely the folk festival in Bubeneč. The coronation ceremony of Leopold II. from the previous year will be used for comparative purposes because the Francis's one was inspired by it.
References
Zdroje a literatura:
HRBEK, Jiří. České barokní korunovace. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Knižnice Dějin
a současnosti.
PETRÁŇ, Josef. Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12.
září 1791 v časech Francouzské revoluce. 2., dopl. a upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2004. Česká historie.
POLIŠENSKÝ, Josef a Ella ILLINGOVÁ. Jan Jeník z Bratřic. Praha: Melantrich, 1989. Odkazy pokrokových
osobností naší minulosti (Melantrich).
Prameny rukopisné povahy z guberniálního fondu Národního archivu
Dobový tisk (Kramériovy noviny, Wiener Zeitung)
Tagebuch der böhmischen Königskronung Im Jahre 1792. Bey Joseph Walenta Kunst= und
Buchhändler, in der kleinseitner Brückengasse No. 6., Prag, 1792.
Krönungs=Ceremoniel des Kaisers Franz des Zweyten und der Kaiserin Maria Theresia gebohrnen
Prinzessin beyder Sizilien, als König und Königin von Böheim, samt der umständlichen Beschreibung
der Feyerlichkeiten in Prag, aus ächten Quellen, mit den geometrisch gezeichneten und in Kupfer
gestochenen Reichskleinodien des Königreichs. Wien, 1792.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html