Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Formování záporných molekulárních iontů za nízkých teplot.
Thesis title in Czech: Formování záporných molekulárních iontů za nízkých teplot.
Thesis title in English: Formation of molecular anions at low temperature.
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Guidelines
1) Seznámení se s experimentální aparaturou.
2) Rešerše reakce formování konkrétního aniontu za nízkých teplot.
3) Bude se podílet na měření a vyhodnocení získaných dat.
References
Millar T.J. et al., “Negative Ions in Space.” Chemical Reviews 117 (2017) 1765–95.
Smith I.W.M., Low temperatures and cold molecules, World Scientific Publishing, Singapore 2008, ISBN 978-1-84816-209-9.
Ghosh P.K., Ion Traps, Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 978-0198539957.
Preliminary scope of work
V roce 2006, byly pozorovány první záporné ionty v mezihvězdném prostoru, kde se podílejí na vývoji chemického složení oblak chladného plynu. Jejich reakce však ještě nejsou dobře prostudovány. V naší pražské laboratoři je dostupná unikátní aparatura s 22 pólovou radiofrekvenční iontovou pastí, kterou je možno schladit na 10 K. Tato konfigurace umožňuje experimenty v podmínkách vhodných ke studiu reakcí relevantních pro astrofyziku chladných oblaků plynů v mezihvězdném prostoru.
Studovány budou procesy formování molekulárních aniontů v širokém rozsahu teplot od desítek kelvinů do 300 K. Zaměříme se na formování aniontu OH–. Student se zapojí do experimentální práce v kolektivu dalších výzkumníků. Řešené téma je podporováno z několika grantů a je předpokládána zahraniční spolupráce při jejich řešení.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html