Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení koprocesovaných pomocných látek s obsahem mannitolu nebo maltodextrinů
Thesis title in Czech: Hodnocení koprocesovaných pomocných látek s obsahem mannitolu nebo maltodextrinů
Thesis title in English: Evaluation of co-processed excipients containing mannitol or maltodextrins
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.05.2020
Date of assignment: 26.05.2020
Confirmed by Study dept. on: 26.05.2020
Date and time of defence: 30.09.2020 00:00
Date of electronic submission:22.09.2020
Date of proceeded defence: 30.09.2020
Reviewers: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
References
Český lékopis
České a zahraniční články publikované ve vědeckých časopisech (J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další)
Elektornické informační zdroje
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html