Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Prof. Eva Jenčková a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky
Thesis title in Czech: Prof. Eva Jenčková a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky
Thesis title in English: Prof. Eva Jenčková and her contribution to specialization of Czech music pedagogy
Key words: Eva Jenčková, hudební pedagogika, didaktika hudební výchovy, hudba pro děti, hudebně pohybová výchova, optimální příprava učitelů hudební výchovy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, hudební dílna, inovace metod a obsahu hudební výchovy, progresivní hudebně pedagogická koncepce, principy: integrace, pedagogická strategie a kreativita, zážitkové vyučování, diferenciace.
English key words: Eva Jenčková, music pedagogy, music education didactics, music for children, movement in music education, optimal preparation of music teachers, further education of pedagogical professionals, music workshop, innovation of content and methods of music education, progressive pedagogical conception, principles: integration, pedagogical strategy and creativity, experiential teaching, differentiation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.04.2020
Date of assignment: 27.04.2020
Confirmed by Study dept. on: 27.04.2020
Date and time of defence: 12.06.2020 00:00
Date of electronic submission:25.06.2020
Date of proceeded defence: 12.06.2020
Course: x (OSZD002)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html