Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj chápání sugesce v průběhu dějin
Thesis title in Czech: Vývoj chápání sugesce v průběhu dějin
Thesis title in English: The Development of the Understanding of Suggestion troughout History
Key words: sugesce, mesmerismus, hypnóza, ovlivňování, manipulace, sugestivní cyklus, škály hypnability
English key words: suggestion, mesmerism, hypnosis, influence, manipulation, cycle of suggestion, hypnability scales
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.06.2019
Date of assignment: 04.06.2019
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2020
Date and time of defence: 23.09.2020 09:00
Date of electronic submission:20.07.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Reviewers: Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diploma Thesis
References
Allen, N. (18. 1 2017). How Uri Geller convinced the CIA he was a 'psychic warrior'. Získáno 4. 06 2019, z The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/18/uri-geller-convinced-cia-psychic-warrior/
Andrade, G. (2. 12 2017). Is past life regression therapy ethical? Journal of Medical Ethics and History of Medicine. Získáno 23. 2 2020, z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5797677/
Andrews, T. M. (15. 11 2016). An Ohio lawyer hypnotized six female clients and then molested them. Now he’s going to prison. Získáno 01. 07 2019, z The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/11/15/ohio-lawyer-hypnotized-six-female-clients-then-he-molested-them/?utm_term=.aad970a9962a
Association, P. M. (1854). Association medical journal: 1854. Získáno 5.. 6. 2020, z https://books.google.cz/books?id=jBVAAAAAcAAJ&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
Banachek, Wells, S. R., & Gillett, C. E. (2002). Psychophysiological Thought Reading. Texas, Houston, USA: Magic Inspirations.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Získáno 15.. červenec 2020, z https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000
Barbarič, J. (23.. ledna 2016). O hypnóze. Získáno 27.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=iH3L8dmWrOo&feature=emb_logo
Batschinski, M. (1928). Die Hypnose im Strafrecht. Ohlau: H. Eschenhagen.
Bausell, R. B. (2007). Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine (1 edition. vyd.). Oxford University Press.
Bondegger, H. W. (1904). Moc a půvab osobního magnetismu. (J. Strnad, Překl.) Praha: SFINX.
BOOKS, 2. S. (13. 7 2019). Sophia Rare Books. Načteno z https://www.sophiararebooks.com/pages/books/2753/paracelsus-theophrastus-philippus-aureolus-bombastus-von-hohenheim/opera-omnia-medico-chemico-chirurgica-tribus-voluminibus-comprehensa-editio-novissima-et?fbclid=IwAR1X5Xh8lb_u43R6jX5nZw3w3fQ-v84n97dOc_DuC
Braco. (2020). Braco. Získáno 15.. červenec 2020, z Braco: https://www.braco.me/en/
BringBackTheCross. (29.. květen 2016). Benny Hinn Historic Crusades: Atlanta (2010). Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=8kkgccLG1Gg
Brown, D. (2007). Magie a manipulace mysli. (H. Loupová, Překl.) Praha: Argo.
Burton, M. J., Glasziou, P. P., Chong, L. Y., & Venekamp, R. P. (1.. leden 2014). Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute. Cochrane Database of Systematic Reviews. Získáno 20.. květen 2020, z https://pure.bond.edu.au/ws/files/32844113/Tonsillectomy_or_adenotonsillectomy_versus_non_surgical_treatment_for_chronic.pdf
Caron, B. (Režisér). (2005). Messiah [Film].
Caron, B. (Režisér). (2006). Derren Brown: The Heist [Film].
Carpenter, W. B. (1852). On the influence of suggestion in modifying and directing muscular movement, independently of volition. Royal Institut of Great Britain, Weekly Evening Meeting, 147-154.
Carroll, R. T. (12. září 2014). Miracle. Získáno 22. červen 2020, z The Skeptics's Dictionary: http://skepdic.com/miracles.html
Carroll, R. T. (11. 12 2015). A Short History of Psi Research. Získáno 1. 07 2019, z The Skeptic's Dictionary: http://skepdic.com/essays/psihistory.html
CBS. (1. listopad 2017). Are Public Emplyees Getting Degrees From Diploma Mills To Further Their Career? Los Angeles, California, USA: CBS. Získáno 16.. červenec 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=ANEH_c94nfI
Coe, W. C., Kobayashi, K., & Howard, M. L. (1972). An approach toward isolating factors that influence antisocial conduct in hypnosis. Int J Clin Exp Hypn., stránky 118 - 131.
Coe, W. C., Kobayashi, K., & Howard, M. L. (1973). Experimental and Ethical Problems of Evaluating the Influence of Hypnosis in Antisocial Conduct. J Abnorm Psychol., stránky 476-482.
Čadek, J. (1899). Jaká zodpovědnost spadá na pacienta (medium) a jaká na operátora z činů trestních v hypnose nebo post-hypnose vykonaných? (J. Stupecký, K. Herrmenn, & J. Lukáš, Editoři) Právník(38), stránky 841-856.
Činka, L. (2020). KURZY ANGLIČTINY S HYPNÓZOU. Získáno 28. květen 2020, z Libor Činka: https://liborcinka.cz/kurzy-anglictiny-s-hypnozou/
Činka, L. (2020). TRÉNINK AUTOHYPNÓZY A HYPNÓZY. Získáno 28.. květen 2020, z Libor Činka: https://liborcinka.cz/hypnoza-kurz/
Čírtková, L. (2009). Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o.
Dalet. (2010 - 2011). Aktuální nabídka. Získáno 27.. květen 2020, z Dalet: http://www.dalet.cz/vzdelavani-aktualni.php
Dalet. (2010 - 2011). Tým Dalet. Získáno 27.. květen 2020, z Dalet: http://www.dalet.cz/o-nas.php
Dalet. (2010). Ericksonovská hypnoterapie II. Získáno 28.. květen 2020, z Dalet: http://www.dalet.cz/Kurzy/Pozvanka-Jiri%20Zika.pdf
Dalet. (2019). Hypnoterapie zaměřená na řešení – využití přímých a. Získáno 27.. květen 2020, z Dalet: http://www.dalet.cz/Kurzy/SFhypno01.pdf
Deyoub, P. (1984). Hypnotic stimulation of antisocial behavior: A case report. International Journal of Clinical Experimental Hypnosis, 32(3).
Dinsell, S. (Režisér). (2011). Derren Brown: The Experiments - The Assassin [Film].
Dumont, T. Q., & Damon, C. (1933). Hypnotherapie. Uzdravování vědeckou methodou suggesce, hypnotismem, magnetismem a uzdravování vírou. Praha: Antonín Kodym.
Englert, L. (1943). Paracelsus, člověk a lékař. Praha: Orbis.
Erickson, M. H., & Rossi, E. L. (2009). Hypnotické světy: Klinická hypnóza a nepřímé sugesce. Brno: Emitos.
Erickson, M., & Rossi, E. L. (2009). Hypnotické světy. (T. Kohoutek, & K. Kleinová, Překl.) Brno: Emitos, spol. s. r. o.
Faukner, R. (1920). Suggesce a hypnotismus ve světle pravdy. Praha: SFINX.
Felkl, V. (2020). Certifikáty. Získáno 16.. červenec 2020, z Vladimír Felkl, CI: http://hypnoterapie.eu/?page_id=24
Ferencová, E. (1995). Maximilián Hell - Významná osobnosť slovenskej vedy a techniky. Asklepios.
Fischer, T. (21. říjen 2013). MUST WATCH DRAMATIC NEW YORK HEALING AND SALVATION. Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=w_b2B15037U
Forel, A. (1923). Der Hypnotismus oder die Suggestion und Psychotherapie. Stuttgart: F. Enke.
FRANKEL, F. H. (1979). The use of hypnotizability scales in the clinic: A review after six years. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.
Freud, S. (1996). Psychológia masy a analýza ja. (M. Krankus, Překl.) Bratislava: Archa.
Fricker, J. (2006). Tajemství hypnoterapie (První české vydání. vyd.). (M. Šedinová, Překl.) Praha: Svojtka & Co.
Galie, A. (26.. října 2015). What To Do When They Don't Get Hypnotized. Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=pPrlPt1xPE4
Halkiew, G. (2007). Hipnoza - Strategia budowania indukcji hipnotycznych Mesmeryzm. Adamowizna: Szkola NLP i Hipnozy.
Hanania, R., & Smith, L. B. (1. červenec 2011). Selective Attention and Attention Switching: Toward a Unified Developmental Approach. Získáno 13.. červenec 2020, z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2939469/
Heřt, J. (6.. září 2007). Placebo. Získáno 5. květen 2020, z Sisyfos - Český klub skeptiků: https://www.sisyfos.cz/clanek/950-placebo
Heřt, J. (2011). Alternativní medicína a léčitelství. Praha: Klika.
Heřt, J. (15. 2 2020). Sisyfos - Zázraky. Získáno 23. 2 2020, z Český klub skeptiků Sisyfos: https://www.sisyfos.cz/clanek/828-zazraky
Horvai, I. (1954). Spánek, sny, sugesce a hypnosa ve světle učení I.P. Pavlova. Praha: Orbis.
Horvai, I. (1959). Hypnosa v lékařství. (Z. Macek, L. Cvětkovová, & J. Benč, Editoři) Praha, Hlavní město Praha, Česká republika: Státní zdravotnické nakladatelství.
Horvai, I. (1959). Zázraky očima psychiatrie. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.
Horvai, I. (1960 [i.e. 1961]). Záhady duševního života (Vydání 2., přepracované. vyd.). (M. Hlavatá, Editor) Praha: Orbis.
Horvai, I. (1968). Spánek, sny, sugesce a hypnóza (Vydání 3., přepracované. vyd.). (Z. Macek, Editor) Praha: SZdN.
Hoskovcová, S., & Hoskovec, J. (1998). Psychologie hypnózy a sugesce. Praha: Portál.
Hoskovec, J. (1967). Psychologie hypnózy a sugesce (1. vydání. vyd.). (M. Střídová, & P. Turek, Editoři) Praha: ACADEMIA nakladatelství Československé akademie věd.
Hoskovec, J. (1967). Psychologie hypnózy a sugesce. Praha: Academia.
Hoskovec, J. (1970). Psychologie hypnózy a sugesce (3. nezměněné vydání. vyd.). (J. Axamitová, Editor) Praha: Academia.
Hoskovec, J. (1970). Teorie hypnózy. Praha: Univerzita Karlova.
Hraše. (15. říjen 1888). Zprávy. Týdenní schůze dne 15. října 1888. Časopis lékařův českých(42), stránky 670 - 671. Získáno 10.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:c68bf02a-372f-446f-a9b5-590723615678?page=uuid:c82f5565-aa8e-11e3-8c84-d485646517a0&fulltext=hra%C5%A1e%20670
Hraše, J. (4. květen 1889). Příspěvek k suggestivní therapii. Časopis lékařův českých(18), stránky 331 - 334, 358 - 362. Získáno 12.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:1ffb04f5-9247-4872-9e09-d3fe15d71b01?page=uuid:516800dd-aa51-11e3-9f73-d485646517a0
Hróbjartsson, A., & Gøtzsche, P. C. (24. květen 2001). Is the Placebo Powerless? — An Analysis of Clinical Trials Comparing Placebo with No Treatment. The New England Journal of Medicine. Načteno z https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106
Humpolíček, P. (2017). Databáze. Získáno 16.. červenec 2020, z Seznam hypnoterapeutů České republiky: http://www.psycholog.coolnet.cz/adresar/databaze
Hypnosis, E. S. (2019). European Society of Hypnosis. Získáno 27.. květen 2020, z ESH CONSTITUENT SOCIETIES: https://esh-hypnosis.eu/about/constituent-societies/?fbclid=IwAR1vjjrDgYDB--Hxc9sx6FdALe72DEhIaPMjWIEegR9Z1p9WwLDwdaf6_18
hypnózy, I. (nedatováno). Kurzy pro veřejnost a profesionály. Získáno 28.. květen 2020, z Institut hypnózy: https://institut-hypnozy.cz/kurzy
hypnózy, I. (nedatováno). O institutu. Získáno 28.. květen 2020, z Institut hypnózy: https://institut-hypnozy.cz/
hypnózy, K. k. (nedatováno). Historie. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/historie
hypnózy, K. k. (nedatováno). Klinická hypnóza a hypnoterapie. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/klinicka-hypnoza-a-hypnoterapie
hypnózy, K. k. (nedatováno). Kroměřížský kurz hypnózy I. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/kromerizsky-kurz-hypnozy-i-
hypnózy, K. k. (nedatováno). Kroměřížský kurz hypnózy II. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurty hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/kromerizsky-kurz-hypnozy-ii-
hypnózy, K. k. (nedatováno). Náš tým. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/nas-tym
hypnózy, K. k. (nedatováno). Tradiční přístup v hypnoterapii. Získáno 26.. květen 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/tradicni-pristup-v-hypnoterapii
Chertok, L. (1986). Nepoznaná psychika. (F. Hájek, Překl.) Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství.
Chomsky, N. (1998). Perspektivy moci. Praha: Karolinum.
Incorporated, M. P. (Producent), & Marshall, S. (Režisér). (1994). How To Hypnotize Others with Marshall Sylver: Vol. 1 [Film]. Sylver Enterprises.
Jacquin, A. (2008). Reality is Plastic. Derbyshire: Anthony Jacquin.
Jamieson, G. A. (2007). Hypnosis and conscious statesthe cognitive neuroscience perspective. Oxford: Oxford University Press.
janeicka. (2020). Jakub Tencl. Získáno 16.. červenec 2020, z ČBDB: https://www.cbdb.cz/autor-71264-jakub-tencl
JENSEN, M. P. (2017). New directions in hypnosis research: strategies for advancing the cognitive and clinical neuroscience of hypnosis. Neuroscience of Consciousness, str. 9. Získáno 23. 2 2020, z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5635845/
Jones, S. (Producent), Brown, D. (Autor), & Dinsell, S. (Režisér). (2011). Derren Brown: Miracles for Sale [Film].
Jong, A. (1893). Die Suggestibilitat bei Melancholie. Z. Hypnot., str. 178.
Julien, M. (15.. listopad 2019). THE UNLIFTABLE WOMAN����Gender Equality -Julien Magic. Získáno 18.. červenec 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=NE7aLSg9e-4
Kadleček, M. (2020). O autorovi. Získáno 14.. červenec 2020, z Břetislav Kafka: https://www.bretislavkafka.cz/bretislav-kafka-zivotopis.html
Kafka, B. (1925). Svítání v duši : Duševědné výzkumy a objevy. Červený Kostelec: Vlastním nákladem.
Kafka, B. (1946). Nové základy experimentální psychologie : duševědné výzkumy a objevy. Červený Kostelec: Valstním nákladem.
Karpenko, V. (2007). Alchymie. Nauka mezi snem a skutečností. Praha: Academia.
Kašparů, M. (2006). Hypnóza, pastorální kauza. Svitavy: Trinitas.
Katayama, S. (2016). Základy hypnózy - CERTIFIKOVANÝ KURZ. Získáno 15.. červenec 2020, z Institut energetické psychologie: http://www.eft.cz/index.php/jaktodelame/18-platforms/1791-zaklady-hypnozy
Kiene, H., & Kienle, G. S. (1.. prosinec 1997). The Powerful Placebo Effect: Fact or Fiction? J Clin Epidemiol(12).
Klimeš, J. (2003). Reakce na ambivalentní objekt. UK Praha.
Kodym, A. (1940). Velký salonní kouzelník. Praha: Moderní psychologie.
kolektiv. (2020). Hypnóza. Získáno 17.. červenec 2020, z Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
Kratochvíl, S. (1972). Podstata hypnózy a spánek : příspěvek k teorii hypnózy. Praha: Academia.
Kratochvíl, S. (1986). Hypnóza : experimentální přístup (1. vydání. vyd.). Praha: Academia.
Kratochvíl, S. (1990). Klinická hypnóza. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p.
Kratochvíl, S. (1999). Experimentální hypnóza. Praha: Academia.
Kratochvíl, S. (2011). Experimentání hypnóza. Praha: Grada Publishing, a.s.
Krejčí, R. (21. duben 1888). Hypnotické pokusy. Časopis lékařův českých(16), stránky 241 - 244. Získáno 9.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:2d355902-803e-42f3-b6a8-858dce885666?page=uuid:bbc976f8-aa8d-11e3-8c84-d485646517a0
Kreskin, T. (4.. 11. 2011). Kreskin explores the power of suggestion. Získáno 18.. 6. 2019, z www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=AqNEEG7OKFk
Kuffner, K. (17.. listopad 1888). Případ vědomí dvojitého. Časopis lékařův českých(46), stránky 721 - 724, 737 - 740, 755 - 756,. Získáno 11.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:3f9cff96-9945-416d-8afb-4c0c263cb7b4?page=uuid:eeed8c18-aa8e-11e3-8c84-d485646517a0
Kuffner, K. (10.. listopad 1888). Případ vědomí dvojitého. Časopis lékařův českých(45), stránky 705 - 706. Získáno 11.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:7102797f-763d-4928-9125-da5b9ea78f75?page=uuid:e4d77468-aa8e-11e3-8c84-d485646517a0&fulltext=Kuffner%20705
Larson, B. (29.. června 2020). Ancient Incan demon of blood sacrifice – Exorcist Bob Larson. Získáno 1.. červenec 2020, z youtube: https://www.youtube.com/user/boblarsonexorcism
Le Bon, G. (1994). Psychologie davu. (L. K. Hofman, & Z. Ullrich, Překl.) Praha: Kra.
Le Bon, G. (1994). Psychologie davu. (Z. Ullrich, & L. K. Hofman, Překl.) Praha: Kra.
Levitt, E. E., & Baker, E. L. (1983). The Hypnotic Relationship--Another Look at Coercion, Compliance and Resistance: A Brief Communication. Int J Clin Exp Hypn, stránky 125 - 131.
Levitt, E. E., Baker, E. L., & Fish, R. C. (1990). Some Conditions of Compliance and Resistance Among Hypnotic Subjects. Am J Clin Hypn., stránky 225 - 236.
Lion, D. (3.. listopad 2019). STREET HYPNOSIS | The 5 Minute "Instant Induction" Challenge (UNCUT). Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=V0iOBnkvt-k&t=65s
Loftus, E. (1996). Eyewitness Testimony. Harvard University Press.
Loftus, E. (09 1997). Creating False Memories. Načteno z University of Washington: https://staff.washington.edu/eloftus/Articles/sciam.htm
Loftus, E., & Ketcham, K. (2013). The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse. St. Martin's Press.
Losman, S. (1920). Je hypnosa škodlivá? Praha: Vydavatelství "SFINX", Vinohrady.
Lust, V. (2020). Kalendář akcí. Získáno 15.. duben 2020, z Vojtěch Lust: https://www.lust.cz/kalendar-akci/
Lust, V. (2020). Kurzy. Získáno 5.. červenec 2020, z Škola hypnózy: https://www.skolahypnozy.cz/kurzy/
Lust, V. (2020). Škola hypnózy. Získáno 15. červenec 2020, z Aplikovaná hypnóza: https://www.skolahypnozy.cz/kurzy/aplikovana-hypnoza/
Lust, V. (2020). Škola hypnózy. Získáno 15. červenec 2020, z Hypnóza pro začátečníky: https://www.skolahypnozy.cz/kurzy/hypnoza-pro-zacatecniky/
Lust, V. (2020). Vojtěch Lust. Získáno 15. červenec 2020, z O mně: https://www.lust.cz/o-mne/
Maines, R. P. (2001). The Technology of Orgasm. Johns Hopkins University Press.
Maitrea. (2020). Vojtěch Lust. Získáno 15.. duben 2020, z Maitrea: https://seminare.maitrea.cz/vojtech-lust
Mareš, F., & Hellich, B. (1.. červen 1889). Klesání teploty tělesné u člověka následkem ztráty citlivosti pro studeno a teplo, suggerované ve stavu hypnotickém. Časopis lékařův českých(22), stránky 411 - 414. Získáno 12.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:9cf8571d-12c3-489d-b20d-bdada2cf4497?page=uuid:76233abd-aa51-11e3-9f73-d485646517a0&fulltext=Mare%C5%A1%20411
Marshall, M. (7.. červenec 2016). A placebo can work even when you know it’s a placebo. Získáno 18.. květen 2020, z Harvard Health Publishing: https://www.health.harvard.edu/blog/placebo-can-work-even-know-placebo-201607079926?fbclid=IwAR1FBRI7noFnsnQ6E2doIrlsNxXZkoY0uUspa1UC5fBXKwxYJ2WlRWZ8iSc
Masaryk, T. G. (1880). O hypnotismu (magnetismu zvířecím). (J. Penížek, Editor) Praha, Česko: Nakladatel J. Otto.
Matuška, F. (2020). HYPNÓZA & HYPNOTERAPIE I. Získáno 28.. květen 2020, z HERMÉS Group Praha: http://www.hermesgroup.cz/vzdelavani/vycviky-kurzy-workshopy/tematicke-kurzy/hypnoza-hypnoterapie-i/
Mayer, L. (1937). Das Verbrechen in Hypnose und seine Aufklarungsmethoden. Munchen: Lehmans Verlag.
McGill, O. (2005). McGills's Hypnotherapy Encyclopedia. (S. Stockwell-Nicholas, Editor) Rancho Palos Verdes, California, USA: Creativity Unlimited Press.
McGlashan, T. H., Evans, F. J., & Orne, M. T. (nedatováno). The Nature of Hypnotic Analgesia and Placebo Response to Experimental Pain. PSYCHOSOMATIC MEDICINE. Získáno 20.. květen 2020, z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.3726&rep=rep1&type=pdf
McVean, A. (31.. červenec 2017). The History of Hysteria. Získáno 15.. červenec 2020, z McGill, Office for Science and Society: https://www.mcgill.ca/oss/article/history-quackery/history-hysteria
Meinhold, W. J. (1992). Velká priručka hypnózy. Šamorín: FONTANA Kiadó, s. r. o.
Mesmer, F. A. (1779). Mémoire sur la découverte du magnétisme animal. Paříž.
Mourek, J. (1903). Hypnotismus a spiritismus. Praha: Nakladatelství J. Otty.
MUNI. (2019). LF:VLHLP091 Hypnóza v lékař. praxi - Informace o předmětu. Získáno 27.. květen 2020, z MUNI: https://is.muni.cz/predmet/med/VLHLP091?lang=cs&obdobi=7463
Mysliveček. (27.. červenec 1912). Podmíněné čili associační reflexy a jich praktický význam. Časopis lékařův českých(30), stránky 952 - 955. Získáno 13.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:9fdf2257-d217-4d3b-9719-8f6dfa4701bf?page=uuid:420b8648-c37c-11e4-b50e-d485646517a0&fulltext=Myslive%C4%8Dek%20952
Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Acdemia.
Nickell, J. (2.. prosinec 2002). Mothman Revisited: Investigating On Site. Získáno 20.. červenec 2020, z Skeptical Inquirer: https://skepticalinquirer.org/newsletter/mothman-revisitedinvestigating-on-site/?fbclid=IwAR3Oxges-U6mJ-F7lcykjkWawbhMATScPV5MZxC1BJWNJ6edk0bKzW6H-Vg
NkČr. (11. 07 2019). Klementýnská hvězdárna. Načteno z Národní knihovna České republiky: http://wwwold.nkp.cz/bp/1_10d.htm
Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. (H. Antonínová, Překl.) Praha: Portál, s. r. o.
Oakley, D. A. (2012). Chapter 14: Hypnosis, trance and suggestion: evidence from neuroimaging. V M. R. Nash, & A. J. Barnier, The Oxford Handbook of Hypnosis: Theory, Research, and Practice (stránky 365-391). Oxford, UK: OUP Oxford.
Orne, M. T. (1962). Antisocial behavior and hypnosis. In Estabrooks. New York: Harper and Row.
Orne, Martin T., & Evans, Frederick J. (1965). Social control in the psychological experiment: Antisocial behavior and hypnosis. Journal of Personality and Social Psychology, 1(3).
Paracelsus. (1658). Opera Omnia Medico-Chemico-Chirurgica: Tribus Voluminibus Comprehensa. Opera Medica complectens. De Tournes.
Pathé, B. (1960). Hypnotist At Large (1960). Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=JZsPlsGJPCE
Perry, C. (1979). Hypnotic coercion and compliance to it: A review of evidence presented in a legal case. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, stránky 187 - 218.
Pollo, A., Amanzio, M., Arslanian, A., Casadio, C., Maggi, G., & Benedetti, F. (červenec 2001). Response Expectancies in Placebo Analgesia and Their Clinical Relevance. Pain.
Pomponazzi, P. (1556). De naturalium effectuum causis, sive De incantationibus, opvs abstrvsioris philosophiae plenvm, & breuissimis historijs illustratum atque ante annos XXXV compositum, nunc primùm uerò in lucem fideliter editum. Univerzita v Gentu.
Preininger, V. (1900). Sbírka zákonů a nařízení o zdravotnictví, se zvláštním zřetelem na země koruny české. Praha: Bursík & Kohout. Získáno 16.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:MED00105796?page=uuid:cf700b10-f1c9-11dd-bddd-000d606f5dc6
Preyer, W. (1890). Der Hypnotismus. Wien, Leipzig: Urban u. Schwarzenberg.
Pritchett, S., Green, D., & Rossos, P. (21.. říjen 2007). Accidental ingestion of 35% hydrogen peroxide. Canadian journal of gastroenterology. Získáno 20.. květen 2020, z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658134/
Puységur. (1786). Mémoires pour servir à l'histoire et à l'éstablissement du magnétisme animal.
Randi, J. (16. 9 2003). HE MAGIC OF URI GELLER. BY JAMES RANDI. Získáno 4. 06 2019, z CIA Library Reading Room: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00787R000500240021-0.pdf
Raz, A. (21.. září 2011). Hypnobo: Perspectives on Hypnosis and Placebo. American Journal of Clinical Hypnosis.
redakce. (27.. duben 2016). Apricot kernels pose risk of cyanide poisoning. European Food Safety Authority. Získáno 20.. květen 2020, z https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160427
redakce. (9.. srpen 2019). The power of the placebo effect. Získáno 18.. květen 2020, z Harvard Health Publishing.
redakce, c. (2020). Český spolek hypnoterapeutů. Získáno 16.. červenec 2020, z Český spolek hypnoterapeutů: https://ceskyspolekhypnoterapeutu.cz/
redakce, c. (2020). Členové poskytující hypnoterapii. Získáno 17.. červenec 2020, z Český spolek hypnoterapeutů: https://ceskyspolekhypnoterapeutu.cz/clenove/
redakce, c. (2020). Členství. Načteno z Český spolek hypnoterapeutů: https://ceskyspolekhypnoterapeutu.cz/clenstvi/
redakce, C. U. (2020). Charter University. Získáno 16.. červenec 2020, z Charter University: https://charter.university/
redakce, D. (2020). Jakub Tenčl. Získáno 16. červenec 2020, z Databazeknih.cz: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/jakub-tencl-110696
redakce, h. (2020). Home page. Získáno 17.. červenec 2020, z Britská asociace terapeutů a hypnoterapeutů: https://hypnoterapeuti.cz/
redakce, h. (2020). Úvod. Získáno 16.. červenec 2020, z Hypnosekce: http://hypnosekce.cz/uvod/
redakce, H. C. (2020). American Hypnosis Association – AHA. Získáno 16.. červenec 2020, z HMI College of Hypnotherapy: https://hypnosis.edu/aha/
redakce, H. C. (2020). HMI College of Hypnotherapy. Získáno 16.. červenec 2020, z HMI College of Hypnotherapy: https://hypnosis.edu/
redakce, N. G. (2020). National Guild of Hypnotists. Získáno 16.. červenec 2020, z National Guild of Hypnotists: https://www.ngh.net/
redakce, O. k. (2020). Etický kodex pro supervizory v hypnoterapii. Získáno 16.. července 2020, z Obálky knih: https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027043026
redakce, O. k. (2020). Hypnotické skripty. Získáno 16.. července 2020, z Obálky knih: https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788027077632
redakce, p. (2020). Sekce pro hypnózu 3813. Získáno 16.. červenec 2020, z PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST z.s.: https://www.psychiatrie.cz/sekce-jednotlive-sekce/sekce-pro-hypnozu
redakce, v. (2020). Institut pro výzkum hypnózy. Získáno 17.. července 2020, z Institut pro výzkum hypnózy: https://vyzkumhypnozy.cz/
Reiter, P. J. (1958). Antisocial Or Criminal Acts and Hypnosis: A Case Study. Munksgaard.
Remeš, P. (únor 1994). Mentální programování jako průvodní jev nového sektářství. Religio(1), stránky 26-38. Získáno 26. květen 2020, z https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124660/2_Religio_2-1994-1_5.pdf
Richards, J. (Režisér). (2018). Derren Brown: Pushed to the Edge [Film].
Rochat, P. (27.. únor 2003). Five levels of self-awareness as they unfold early in life. Získáno 19.. červenec 2020, z Five levels of self-awareness as they unfold early in life
Rolph, J. (nedatováno). Hypnosis Beyond the Trance Myth. Hypnosis Without Trance.
Rowland, L. W. (1939). Will hypnotized subject harm themselvesor others? The Journal of Abnormal and Social Psychology, stránky 114–117.
Rýzl, M. (2001). TRANS. (L. Kysučan, Editor, & L. Kysučan, Překl.) Olomouc: Fontána.
Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál.
Říčan, P. (2013). Psychologie. Praha: Portál, s.r.o.
Seifert, V. (1921). Na úskalí okultismu (Sv. XII.). Praha: SFINX.
Sezemský, K. (1902). O lidském magnetismu, jeho účincích a jevech. Hrabačov u Jilemnice: Karel Sezemský.
Sezemský, K. (1913). Plnost života, aneb, Poznání skrytých sil v nás a jejich vývoj : přípravná část k osvojení si sil potřebných ku magnetismu, hypnotismu a suggesci. Nová Paka: Karel Sezemský.
Sezemský, K. (1914). O lidském magnetismu, jeho účinky, jevy a léčba : jasné a populární popsání cizích sil a jich použití. Nová Paka: Karel Sezemský.
Sezemský, K. (1916). Hypnotické zločiny : jak možno se ochrániti před zneužitím hypnotismu. Nová Paka: Karel Sezemský.
Sezemský, K. (1919). Hypnotismus a Suggesce. Nová Paka: Karel Sezemský.
Schrenck-Notzingem, A. (1900). Diegerichtlich-medizinische Bedeutung der Sugestion. Arch. Crimin.-Anthropol.
Skrabanek, P., & McCormick, J. (1990). Follies & Fallacies in Medicine (First Edition. vyd.). Prometheus Books.
Skyler, J. B., Henry, P. S., & Cary, G. P. (říjen 2018). Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers. JAMA Oncology. Získáno 20. květen 2020, z https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2687972
Sopp, A. (1926). Sugesce a hypnosa: její podstata, její působení a její význam jako léčebného prostředku. (M. Dolejší, Překl.) Praha: B. Kočí.
SPÁNEK / SNY / SUGESCE A HYPNÓZA (Vydání 3., přepracované. vyd.). (1968). Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, n. p.
Spanos, N. P., Perlini, A. H., & Robertson, L. A. (1989). Hypnosis, suggestion, and placebo in the reduction of experimental pain. Journal of Abnormal Psychology. Získáno 20.. květen 2020, z https://psycnet.apa.org/record/1989-38959-001
Steppan. (12.. květen 1888). Dodatečné sdělení ke článkům o hypnotismu. Časopis lékařův českých(19), stránky 294 - 295. Získáno 10.. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:31f78a02-e245-4711-a4ad-37bfc236ac09?page=uuid:d5e45b7d-aa8d-11e3-8c84-d485646517a0
Steptoe, A. (July 1986). Mozart, Mesmer and 'Cosi Fan Tutte. Music & Letters, stránky 248-255.
Sunil, S. (7.. duben 2011). Sai Sathya Sai Baba's amazing magic tricks. Sunil Shrestha. Získáno 18.. červenec 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=w-h7F2fCb6g
Sutton, C. (1.. březen 1997). 1 Hysterectomy: a historical perspective. Baillière's Clinical Obstetrics and Gynaecology, stránky 1-22.
Svoboda, M. (1988). Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. Brno: Univerzita J.E. Purkyně.
Svoboda, M. (1989). Psychoterapie : Hypnosugestivní a imaginativní metody. Praha: SPN.
Szołajski, K. (Režisér). (2015). Walka z szatanem [Film].
Šimsa, J. (1919). Sugesce Hypnosa Čtení myšlenek (Druhé, rozšířené vydání.. vyd.). Praha: Zemědělské knihkupectví A. NEUBERT.
Šimsa, J. (1920). Suggesce a hypnosa v dějinách národů. Praha: SFINX.
Šverma, M. (2020). Martin Šverma. Získáno 16.. červenec 2020, z Psychoterapie, Logopedie: http://www.ipsychoterapie.cz/martin-sverma
Tencl, J. (2020). Jakub Tencl. Získáno 16.. červenec 2020, z EverybodyWiki: https://en.everybodywiki.com/Jakub_Tencl
Tenčl, J. (20.. září 2019). Dopis pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Získáno 17.. červenec 2020, z Návrhe: https://hypnoterapie-navrh.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ministerstvo-%C5%A1kolstv%C3%AD.pdf
Tenčl, J. (2020). Adresář hypnoterapeutů. Získáno 16.. červenec 2020, z Hypnoza.eu: https://hypnoza.eu/adresar-hypnoterapeutu/
Tenčl, J. (2020). Adresář hypnoterapeutů. Získáno 17.. červenec 2020, z Hypnóza: https://hypnoza.eu/adresar-hypnoterapeutu/
Tenčl, J. (2020). Britská asociace terapeutů a hypnoterapeutů. Získáno 16.. červenec 2020, z Britská asociace terapeutů a hypnoterapeutů: https://hypnoterapeuti.cz/hypnoterapie-v-cr/
Tenčl, J. (18.. leden 2020). Dopis pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Získáno 17.. červenec 2020, z Návrhy, Pozitivní změnou k rozvoji: https://hypnoterapie-navrh.cz/wp-content/uploads/2020/01/Dopis-MPO-18012020.pdf
Tenčl, J. (19.. leden 2020). Dopis pro Ministerstvo zdravotnictví. Získáno 17.. července 2020, z Návrhy, Pozitivní změnou k rozvoji: https://hypnoterapie-navrh.cz/wp-content/uploads/2020/01/Dopis-MZ-19012020.pdf
Tenčl, J. (2020). Etický kodex hypnoterapeuta. Získáno 17.. červenec 2020, z Britský asociace terapeutů a hypnoterapeutů: https://hypnoterapeuti.cz/eticky-kodex-hypnoterapeuta/
Tenčl, J. (2020). Etický kodex pro supervizory v hypnoterapii. Získáno 17.. července 2020, z Britská asociace terapeutů a hypnoterapeutů: https://hypnoterapeuti.cz/eticky-kodex-pro-supervizory/
Tenčl, J. (2020). Kontakt. Získáno 16.. července 2020, z Výzkum hypnózy: https://vyzkumhypnozy.cz/kontakt/
Tenčl, J. (2020). Návrh na uznání oboru hypnoterapie jako metody komplementární medicíny. Získáno 17.. července 2020, z Návrhy pozitivní změnou k tozvoji: https://hypnoterapie-navrh.cz/
Tenčl, J. (2020). Standardy v hypnoterapii. Získáno 17.. červenec 2020, z WikiKnihy: https://cs.wikibooks.org/wiki/Standardy_v_hypnoterapii
Tepperwein, K. (1994). Vyšší škola hypnózy (Vydání první. vyd.). (F. Větrovský, Editor, & M. Strejček, Překl.) Český Těšín: FINIDR s.r.o.
Terapie, K. (1.. září 2018). Jak můžeš posílat kvantové vlny? Jak se naučit kvantovat? Získáno 6.. květen 2020, z Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DPqTt2sMYNY
terapie, K. (1.. září 2018). Naučte se kvantovat. Získáno 22.. květen 2020, z https://www.youtube.com/watch?v=IWMdMmq1XhQ&t=331s
Thomayer, J. (28.. Duben 1888). Několik poznámek o hypnotismu. Časopis lékařův českých(17), stránky 257 - 259. Získáno 10. květen 2020, z http://www.digitalniknihovna.cz/nlk/view/uuid:431de875-68af-40cf-ba93-80f093c209bb?page=uuid:c576bab8-aa8d-11e3-8c84-d485646517a0&fulltext=n%C4%9Bkolik%20pozn%C3%A1mek%20o%20hypnotismu
Tompkins, M. L. (2019). The Spectacle of Illusion. London: Thames & Hudson Ltd.
Truifunov, D. (15. 06 2012). Young, cute hypnotist leaves all-girls school entranced. Získáno 01. 07 2019, z PRI: https://www.pri.org/stories/2012-06-15/young-cute-hypnotist-leaves-all-girls-school-entranced
TvojKouč.sk. (2020). Kurz: "Akreditovaný kurz hypnózy | umenie hypnózy a autohypnózy v praktickom živote". Získáno 28.. květen 2020, z TvojKouč.sk: https://www.tvojkouc.sk/kurzy-skolenia-seminare/dlhodobe-akreditovane-vzdelavanie-studium/kurz-hypnoza-autohypnoza-skolenie
Unger, D. (2019). Adresář hypnoterapeutů. Získáno 16.. červenec 2020, z Kroměřížské kurzy hypnózy: https://www.hypnoza-kromeriz.cz/cs/adresar-hypnoterapeutu
Vairagjananda. (1919). Hypnotismus indických fakirů : illuse a hypnotické experimenty indických fakirů v teorii a praxi. (V. Seifert , & B. Šimek, Překl.) Praha: Jiskry.
Valda, J. (1920). Praktický hypnotisér. Praha: Emil Šolc společnost s.r.o.
Valentová, N. (2018). Diplomová práce. Hypnóza a další netradiční způsoby objasňování trestní. Plzeň.
Velešínský, D. (2020). Konverzační hypnóza. Získáno 15.. červenec 2020, z Úvodní stránka: http://konverzacnihypnoza.cz/
Velešínský, D. (2020). Konverzační hypnóza / události. Získáno 15.. červenec 2020, z Facebook: https://www.facebook.com/hypnoza.nlp/events/?ref=page_internal
Waterfield, R. (2003). Hidden Depths: The Story of Hypnosis. Psychology Press.
WATKINS, J. G. (31. 1 2008). Antisocial behavior under hypnosis: Possible or impossible? International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 2. Získáno 23. 2 2020, z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207147208409280
Weinfurter, K. (1937). Hypnosa a sugesce. Praha: Zmatlík a Palička.
Whalley, M. (21. 2 2020). Hypnotic suggestibility scales. Získáno 23. 2 2020, z Hypnosis and Suggestion: https://hypnosisandsuggestion.org/suggestibility-scales.html
Yamamoto, Y. ( 2017). Pull Of History, The: Human Understanding Of Magnetism And Gravity Through The Ages. World Scientific.
YAPKO, M. D. (2012). Trancework : an introduction to the practice of clinical hypnosis. New York: Routledge.
Young, P. C. (1952). Antisocial uses of hypnosis. Experimental hypnosis.
Zach, J. (1990). Světla i stíny magie. Hradec Králové: Jaroslav Zach.
Zatloukal, L. (20.. březen 2015). Co je (a co není) hypnóza? Získáno 26.. květen 2020, z iDNES.cz / BLOG: https://leoszatloukal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=454638
Zatloukal, L. (21. 3 2015). Kdo může dělat hypnózu a kdo hypnoterapii? Získáno 24. 5 2020, z iDNES.cz / BLOG: https://leoszatloukal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=454705
Zeman, A. (7.. červenec 2001). Consciousness. BRAIN, A Journal of Neurology. Získáno 15. červenec 2020, z https://academic.oup.com/brain/article/124/7/1263/285461
Zíka, J. (1992). Hypnóza není spánek (I.. vyd.). (V. Čermáková, Editor) Příbram: LAIWA PRESS Plzeň.
Zíka, J. (2011). Fenomén hypnóza. Praha: XYZ.
Zíka, J. (nedatováno). Home. Získáno 28.. květen 2020, z PhDr. Jiří Zíka Léčení hypnózou Výcvik hypnotizérů: http://www.hypnoza-zika.cz/
Zpráva o činnosti Sekce pro hypnózu a relaxační metody za období 2018 - 2019. (2020). Získáno 17.. červenec 2020, z Česká psychiatrická společnost: https://www.psychiatrie.cz/images/2019/2019_vyrocni_zprava_hypnoza.pdf
Živný, P. (2019). Autoregulační techniky a hypnóza s praktickým výcvikem I - APS300104. Získáno 27.. květen 2020, z Studijní informační systém UK: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APS300104
Živný, P. (2019). Autoregulační techniky a hypnóza s praktickým výcvikem II - APS300270. Získáno 27.. květen 2020, z Studijní informační systém UK: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=APS300270
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html