Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvalita demokracie v Polsku (2014-2019)
Thesis title in Czech: Kvalita demokracie v Polsku (2014-2019)
Thesis title in English: The quality of democracy in Poland (2014-2019)
Key words: demokracie, autoritářství, demokracie s nedostatky, hybridní režim, semidemokracie, index demokracie, transformace demokracie
English key words: Democracy, authoritarianism, Flawed democracy, hybrid regime, semi-democracy, democracy index, Transformation of democracy
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.05.2020
Date of assignment: 11.05.2020
Date and time of defence: 14.06.2021 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK205, 205, Velká učebna, 2.patro
Date of electronic submission:04.05.2021
Date of proceeded defence: 14.06.2021
Opponents: Janusz Salamon, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Výchozím bodem bude konceptualizace klíčových pojmů. Polská demokracie bude analyzována deskriptivně kauzálním přístupem za pomocí tří indexů demokracie, které uvažují rozdílné atributy při jejím měření. Dále bude analýza doplněna o novinové články a reportáže mapující dění zejména v letech 2014-2018, které by měly reflektovat problémy s nimiž se Polsko potýká a které jsou příčinou zhoršení kvality demokracie.
1. Úvod
2. Konceptualizace pojmů
3. Vrchol demokratizace a oslabování demokracie po roce 1997
4. Indexy demokracie – měření demokracií různými atributy
a. Freedom house
b. Polity IV.
c. The Economist
5. Klasifikace podle indexů a největší problémy polské demokracie mezi lety 2014-2019
a. 2014
b. 2015
c. 2016
d. 2017
e. 2018
f. 2019
6. Závěr
References
1. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-901424-8-6.
2. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií: [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.
3. DAHL, Robert A. Polyarchy; participation and opposition. New Haven: Yale University Press, 1971. ISBN 0300013914.
4. DUDEK, Antoni. Historia polityczna Polski 1989–2015. Znak, 2016. ISBN 9788324034697.
5. SADURSKI, Wojciehc. Poland's Constitutional Breakdown. Oxford Scholarship, 2019. ISBN 9780198840503.
6. MUCK, Gerardo L. Measuring Democracy: A Bridge between Scholarship and Politics (Democratic Transition and Consolidation). Johns Hopkins University Press, 2009. ISBN 0801890934.
7. Summary: The Democracy Index: Review and Analysis of Heather K. Gerken's Book. Political Book Summaries, 2017. ISBN 2512006794.
8. BANKOWICZ, Marek. Demokracja: Zasady, procedury, instytucje. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. POLITYKA. ISBN 8323320772.
9. HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. ISBN 978-80-7325-156-7.
10. STEINER, Jurg a Ewa GAWRON. Demokracje europejskie. Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1993. ISBN 8323320772.
11. KRASOWSKI, Robert. O demokracji w Polse. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2019. ISBN 9788366219113.
12. MATYJA, Mirosław. Polska Semidemokracja: Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej. Warszawa: WPG, 2019. ISBN 978-8387-534899.
13. PLECKA, Danuta. Demokracja w Polsce po 2015 r. Adam Marszałek, 2018. ISBN 978-83-8019-915-6.
Preliminary scope of work
Předpokládaným cílem této práce je nalezení příčin poklesu kvality demokracie v Polsku po roce 2014 podle vybraných indexů, které jí měří. Budu se také zabývat konkrétními kroky polské vlády po volbách v roce 2015, které vyhrála strana Prawo i Sprawiedliwość, a za jejíž vlády je demokracie oslabováno nejvíce od polského přechodu k demokracii.
Preliminary scope of work in English
The expected aim of this thesis is to find the causes of the decline in the quality of democracy in Poland after 2014 according to selected indices measuring it. I will also deal with the particular actions taken by the Polish Government after the elections in 2015 were won by the Prawo i Sprawiedliwość party. Under this party the democracy has been weakened the most since the Polish transition to democracy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html