Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sport vs. eSport: motivy sledovanosti z pohledu fanoušků
Thesis title in Czech: Sport vs. eSport: motivy sledovanosti z pohledu fanoušků
Thesis title in English: Sport vs. eSport: motives of viewership from the fans' point of view
Key words: fanoušek, motivy, sledování, hráč, hry, tvrzení
English key words: fan, themes, tracking, player, games, claim
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.04.2020
Date of assignment: 29.04.2020
Date and time of defence: 15.06.2022 08:30
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Date of electronic submission:31.05.2022
Date of submission of printed version:31.05.2022
Date of proceeded defence: 15.06.2022
Opponents: Mgr. Richard Jarošík
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této bakalářské práce je najít společné nebo rozdílné prvky sportu a esportu, které motivují fanoušky k jeho sledování. Splnění hlavního cíle předchází výběr vhodných motivů. Následně, díky správnému a cílenému působení na jednotlivé motivy, mohou funkcionáři a jednotliví manažeři rozšiřovat a spravovat členskou základnu.
Preliminary scope of work in English
The main aim of this bachelor thesis is to find common or different elements of sport and esports that motivate fans to watch it. The fulfillment of the main objective is preceded by the selection of appropriate motives. Subsequently, through proper and targeted exposure to individual motives, officials and individual managers can expand and manage the membership base.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html