Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Cesty středoškolských žáků ke studiu fyziky na vysoké škole – pohled jejich učitelů fyziky
Thesis title in Czech: Cesty středoškolských žáků ke studiu fyziky na vysoké škole – pohled jejich učitelů fyziky
Thesis title in English: Ways of upper secondary school students to study physics at university – view of their physics teachers
Key words: didaktika fyziky|středoškolský student|studium fyziky na vysoké škole|učitel fyziky|dotazník
English key words: physics education research|upper secondary school student|studying physics at university|physics teacher|questionnaire
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2020
Date of assignment: 21.04.2020
Confirmed by Study dept. on: 05.05.2020
Date and time of defence: 10.09.2021 08:30
Date of electronic submission:21.07.2021
Date of submission of printed version:21.07.2021
Date of proceeded defence: 10.09.2021
Reviewers: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Shromáždit data z dotazníků administrovaných studentům při vstupu na MFF UK v posledních letech.
2. Převést data z dotazníků, která se týkají studentů fyziky a jejich středoškolských učitelů fyziky, do vhodné elektronické podoby.
3. Identifikovat na základě analýzy dat z dotazníků ty učitele fyziky, jejichž studenti odešli studovat fyziku na MFF UK.
4. Připravit výzkum, z něhož vzejdou data, která bude možné využít k podpoře středoškolských studentů vedoucí k budoucímu studiu fyziky na MFF UK a také k podpoře jejich učitelů v tomto směru.
5. Provést výzkum, v němž bude jako metoda sběru dat použit zejména dotazník.
6. Vyhodnotit výzkum a podle možností propojit zjištěná data s výsledky diplomové práce "Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu fyziky na vysoké škole".
7. Formulovat doporučení k podpoře studentů vedoucí k budoucímu studiu fyziky na MFF UK.
References
Fischer, H. E., Labudde, P., Neumann, K., & Viiri, J. (Eds.). (2014). Quality of Instruction in Physics. Comparing Finland, Germany and Switzerland. Münster, New York: Waxmann.
Kolář, K. (2017). Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj (Rigorózní práce). Praha: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Kolář, K. (2019). Research on effectivity of outreach in physics. (Doctoral thesis.) Praha: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Žák, V. (2009). Důvody, proč se čeští žáci učí fyziku. Pedagogika, 59(3), 269-282.
Žák, V. (2014). The quality of physics teaching – cases of teaching over time and in space by three teachers. Orbis scholae, 8(2), 61–82.
Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html