Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Aktivní pěvecké sbory na Jindřichohradecku
Thesis title in Czech: Aktivní pěvecké sbory na Jindřichohradecku
Thesis title in English: Contemporary performing choirs in the Jindřichův Hradec district
Key words: Hudebně-kulturní centrum, okres Jindřichův Hradec, pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor
English key words: Children’s choir, Choir, Cultural and music centres, Jindřichův Hradec district
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.04.2020
Date of assignment: 09.04.2020
Date and time of defence: 16.09.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 16.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své bakalářské práci nejprve představím Jindřichohradecký region. Zaměřím se na jeho turistické a kulturní přednosti a krátce popíšu i významná města okresu. Místní sbory nejprve rozdělím podle organizací a míst při kterých sbory působí. Každý sbor blíže charakterizuji, uvedu repertoárové zaměření, aktivitu i dosažené úspěchy. Promluvím také s některými ze sbormistrů a do práce zakomponuji i krátké rozhovory s nimi.
Preliminary scope of work in English
In the beginning of my bachelor thesis, I will introduce the district of Jindřichův Hradec. The following part will be devoted to its touristic and cultural merits and the short decription of significant towns in this area. Selected choirs will be distinguished according to organizations under which they operate and places where they perform. Each choir will be presented in terms of its repertoire coverage, its activity and achieved success. Furthermore, the thesis will include short interviews with several choirmasters.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html