Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Nácvik zavádění periferního žilního katétru – reflexe zkušenosti studentek bakalářského oboru Všeobecná sestra
Thesis title in Czech: Nácvik zavádění periferního žilního katétru – reflexe zkušenosti studentek bakalářského oboru Všeobecná sestra
Thesis title in English: Insertion of peripheral venous catheter - reflection of nursing students´ experience
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Supervisor: PhDr. Marie Zvoníčková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.05.2020
Date of assignment: 24.05.2020
Date and time of defence: 25.06.2021 08:00
Venue of defence: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Date of electronic submission:31.05.2021
Date of proceeded defence: 25.06.2021
Reviewers: Mgr. Tereza Bakusová
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html