Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hippocampal coding of positions of inaccessible objects
Thesis title in Czech: Hipokampální kódování pozic nepřístupných objektů
Thesis title in English: Hippocampal coding of positions of inaccessible objects
Key words: hipokampus, prostorová kognice, rozlišování pozice objektu, nepřístupný prostor, populace neuronů
English key words: hippocampus, spatial cognition, object-position discrimination, inaccessible space, neuronal ensembles
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.03.2020
Date of assignment: 05.03.2020
Date of electronic submission:07.08.2020
Date of proceeded defence: 11.09.2020
Opponents: Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. David Levčík, Ph.D.
Preliminary scope of work
Hipokampus je klíčová struktura pro zpracování prostorových informací, včetně rozlišování pozic objektů v nepřístupném prostoru. Dosud však nebylo zjevně popsáno, jak je tato klíčová schopnost reprezentována na úrovni populací hipokampálních neuronů. Tato diplomová práce zkombinuje jednotková elektrofyziologická nahrávání u potkanů s operantní úlohou využívající zobrazování vizuálních stimulů, což nám umožní zkoumat rozlišování pozic vizuálních objektů umístěných v části prostředí, která není zvířeti dostupná.
Preliminary scope of work in English
The hippocampus is a key structure for processing spatial information including the discrimination of the location of inaccessible objects in space. How this critical ability is represented at the level of hippocampal neuronal ensembles has not yet been clearly described. We will single-unit electrophysiological recordings in rats with the operant behavior task using visual stimuli presentation in this thesis. This will provide us with the possibility to study the discrimination of positions of visual objects located in a part of an environment that is not accessible to the animal.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html