Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zátěžové faktory v práci učitele konkrétní školy
Thesis title in Czech: Zátěžové faktory v práci učitele konkrétní školy
Thesis title in English: Stress factors and their possible effect on the teachers in a selected school
Key words: stres, stresory, zátěž, duševní hygiena, syndrom vyhoření
English key words: stress, stressors, mental hygiene, burn-out
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2019
Date of assignment: 04.03.2020
Date and time of defence: 02.06.2020 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:25.04.2020
Date of proceeded defence: 02.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude zaměřena na zátěžové faktory v práci učitelů na konkrétní škole. Cílem teoretické části práce je specifikace zátěžových faktorů, jako je stres, syndrom vyhoření či jiné zátěžové situace, jejich projevy a důsledky na duševní zdraví učitelů. Další část bude obsahovat strategii zvládání stresových situací, prevence vzniku syndromu vyhoření či příklady pro podporu duševního zdraví učitelů. Cílem praktické části je dotazníkovým šetřením zjistit jaké zátěžové faktory působí učitele v konkrétní škole a jakým způsobem se těmito faktory vyrovnávají.
References
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0470-3.…
HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3704-1.
BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládnout stres za katedrou. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Psychologické aspekty v práci učitele. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-913-1.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualit a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
Preliminary scope of work
Práce bude zaměřena na zátěžové faktory v práci učitelů na konkrétní škole. Cílem teoretické části práce je specifikace zátěžových faktorů, jako je stres, syndrom vyhoření či jiné zátěžové situace, jejich projevy a důsledky na duševní zdraví učitelů. Cílem praktické části je dotazníkovým šetřením zjistit jaké zátěžové faktory působí učitele v konkrétní škole a jakým způsobem se těmito faktory vyrovnávají.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis will be focused on stress factors influencing teachers in selected school.
The aim is to specify stress factors such as stress, the occupational burnout, etc., and their effects on teachers’ mental health.
The practical part contains research, which is focused on stressful factors influencing the teachers working at selected school. The method of questionnaire is used to find out how the teachers cope with such situations.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html