Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
F. M. Dostojevskij, F. Nietzsche a idea nadčlověka
Thesis title in Czech: F. M. Dostojevskij, F. Nietzsche a idea nadčlověka
Thesis title in English: F. M. Dostoevsky, F. Nietzsche and the idea of overman
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.03.2020
Date of assignment: 03.03.2020
Confirmed by Study dept. on: 06.03.2020
Submitted/finalized: no
Guidelines
Idea nadčlověka je jedno z Nietzscheho zásadních témat, a sám nadčlověk pro něj nabývá podoby lidského cíle i lidského ideálu. Obdoby této myšlenky lze vypozorovat také u Dostojevského. Jeho postavy jsou pozoruhodnými studiemi lidského života, mnohdy zajímavé kvůli zápasu se svou vlastní racionalitou. Jejich častým rysem je přesvědčení, že člověk je něčím, co má být překonáno. Pokusy o jeho překonání však u nich nabývají různých podob. Dokonce lze samotné postavy Dostojevského literatury chápat jako pokusy o realizaci nadčlověka. Otázkou však je, zda Dostojevského pojetí nadčlověka odpovídá představě Nietzscheho, případně v čem se zásadně odlišují. Zajímá nás, nakolik se velké postavy Dostojevského literatury uplatňují jako pokusy o realizaci této ideje, ideje nadčlověka, a nakolik tato realizace odpovídá Nietzscheho představě nadčlověka, ať již jako lidského cíle nebo ideálu.
References
Dostojevskij, F.M., Zločin a trest, Praha 1927
Dostojevskij, F.M., Bratři Karamazovi, Praha 2018
Nietzsche, F., Tak pravil Zarathustra, Praha 2009
Nietzsche, F., Mimo dobro a zlo, Praha 1996
Kautman, F., F.M. Dostojevskij: věčný problém člověka, Praha 2004
Kouba, P., Nietzsche: Filosofická interpretace, Praha 2006
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html