Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vzorce pohybu obyvatel ve městech
Thesis title in Czech: Vzorce pohybu obyvatel ve městech
Thesis title in English: Human Urban Mobility Patterns
Key words: Mobilita|migrace|vzorce|geolokační sociální sítě|Foursquare|Rekola
English key words: Mobility|migration|patterns|Location Based Social Networks|Foursquare|Rekola
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.01.2018
Date of assignment: 23.01.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 08.06.2020 10:00
Date of electronic submission:05.05.2020
Date of proceeded defence: 08.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V článku Ernsta Georga Ravensteina The Laws of Migration byla formulována pravidla ovlivňující lidskou migraci, avšak vlastní vědecké studie se často rozcházejí v tom, co ji přímo ovlivňuje. Obecně se dělí na dva názorové póly, dle jednoho se lidé rozhodují podle hodnocení míst a ne jejich vzdálenosti. Naproti tomu druhý zastává názor, že pohyb lidí je přímo ovlivněn vzdáleností bodů. Cílem práce je zjistit, jestli je možné z dnes dostupných dat vytvořit opakující se vzorce (patterny) pohybu obyvatel ve městech a z nich určit různé persony odpovídající těmto vzorcům. To vše za použití volně přístupných API a dat. Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
RAVENSTEIN, Ernest George. The laws of migration. New York: Arno Press, 1976. ISBN 0405079958. NOVÁK, Jakub a Luděk SÝKORA. A City in Motion: Time-Space Activity and Mobility Patterns of Suburban Inhabitants and the Structuration of the Spatial Organization of the Prague Metropolitan Area. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. 2007,89(2), 147-168. NOULAS, Anastasios, Salvatore SCELLATO, Renaud LAMBIOTTE, Massimiliano PONTIL, Cecilia MASCOLO a Juan A. AÑEL. A Tale of Many Cities: Universal Patterns in Human Urban Mobility. PLoS ONE[online]. 2012,7(5), e37027- [cit. 2017-12-31]. DOI: 10.1371/journal.pone.0037027. ISSN 1932-6203. Dostupné z:http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0037027 RUDINAC, S., J. ZAHÁLKA a M. WORRING. Discovering geographic regions in the city using social multimedia and open data. MultiMedia Modeling - 23rd International Conference, MMM 2017, Proceedings [online]. 2017, 10133 LNCS, 148 - 159 [cit. 2017-12-31]. DOI: 10.1007/978-3-319-51814-5_13. ISBN 9783319518138. ISSN 16113349.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html