Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Vícerozměrný tetris
Thesis title in Czech: Vícerozměrný tetris
Thesis title in English: Multidimensional tetris
Key words: dláždění|celočíselná mřížka|kostičkový mnohostěn
English key words: tiling|integer lattice|polycube
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Author:
Guidelines
Gruslys, Leader a Tan ukázali, že každou konečnou podmnožinou celočíselné mřížky Z^d lze vydláždit dostatečně-rozměrnou mřížku Z^n. Odhady na potřebnou dimenzi
jsou ale obrovské. Pro určité speciální typy dlaždic jsou známá dláždění i v méně rozměrech. Zajímavým a dosud nedořešeným případem jsou už jednorozměrné dlaždice
- podmnožiny Z. Úkolem bude pokusit se rozšířit známé výsledky a nalézt dláždění mřížek nízké dimenze dalšími typy dlaždic.

Gruslys, Leader a Tan showed that every finite subset of the integer lattice Z^d tiles a lattice Z^n of a sufficiently large dimension. The estimated dimension is
rather huge. For some special type of tiles, tilings in fewer dimensions are known. The case of one-dimensional tiles - subsets of Z - is already interesting and
far from solved. The goal of the thesis will be extending the known results and finding tilings of low-dimensional lattices by more types of tiles.
References
V. Gruslys, I. Leader and T. S. Tan, Tiling with arbitrary tiles, Proc. Lond. Math. Soc. (3) 112 (2016), no. 6, 1019–1039.
H. Metrebian, Tiling with punctured intervals, Mathematika 65 (2019), Issue 2, 181–189.
S. Cambie, Symmetric punctured intervals tile Z^3, arXiv:1808.05433.
S. Cambie, Punctured intervals tile Z^3, Mathematika 67 (2021), Issue 2, 489–497.
M. R. Garvie and J. Burkardt, A new mathematical model for tiling finite regions of the plane with polyominoes, https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/publications/gb_2018.pdf.
Preliminary scope of work
Téma může být vhodné i pro práci bakalářskou. Více informací na https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics.
Preliminary scope of work in English
The topic might be suitable also for a bachelor thesis. See https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics_eng for more information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html