Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ježíš Kristus v teologii a životě Alberta Schweizera
Thesis title in Czech: Ježíš Kristus v teologii a životě Alberta Schweizera
Thesis title in English: Jesus Christ in the Theology and Life of Albert Schweizer
Key words: Albert Schweitzer; Ježíš Kristus; náboženství; křesťanství; teologie; etika; humanita; filozofie; Večeře Páně; Boží království
English key words: Albert Schweitzer; Jesus Christ; religion; Christianity; theology; ethics; humanity; philosophy; the Lord’s Supper; Kingdom of God
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Supervisor: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.02.2020
Date of assignment: 21.02.2020
Date and time of defence: 22.06.2021 09:00
Date of electronic submission:10.05.2021
Date of proceeded defence: 22.06.2021
Opponents: ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Přehled literatury na téma Ježíš Kristus (christologie) v pojetí Alberta Schweizera
1.1. Schweizerova christologie v české teologické reflexi
1.2. Která témata ve Schweizerově christologii nejsou zpracována, popř. která jsou nutná ověřit
2. Schweizerovo pojetí Ježíše Krista
3. Ježíš Kristus v životě Alberta Schweizera
4. A. Schweizer a CČSH
References
Albert Schweizer: Zastánce kritického myšlení a úcty k životu
Radim Kalfus: Vzpomínky na Dr. Alberta Schweizera na Lambaréné
Eduard Wondrák: Albert Schweizer
Albert Schweizer: Nauka úcty k životu
Albert Schweizer: Z mého života a díla
Albert Schweizer: Lidé v pralese
Josef Balcar: Albert Schweizer, člověk člověku bratrem
studie od Alberta Schweizera o něm v NR, ThR, KR
kvalifikační práce o Schweizerovi
Preliminary scope of work
Bakalářská práce JEŽÍŠ KRISTUS V TEOLOGII A ŽIVOTĚ ALBERTA SCHWEITZERA pojednává o teologii a životě Alberta Schweitzera, teologa, humanisty, filozofa a odborníka na německého hudebního skladatele a virtuosa Johanna Sebastiana Bacha, nositele Nobelovy ceny míru. Cílem práce je seznámit s jeho díly a myšlenkami. Zaměření je na osobu Ježíše Krista v oblasti teologie a medicíny. Též je věnována pozornost jeho kritikům, Schweitzerovy kritice společnosti a nastiňuje i osobní Schweitzerův život ovlivněný Ježíšem Kristem.
Preliminary scope of work in English
The bachelor's thesis JESUS CHRIST IN THE THEOLOGY AND LIFE OF ALBERT SCHWEITZER deals with the theology and life of Albert Schweitzer, a theologian, humanist, philosopher and expert on German composer and virtuoso Johann Sebastian Bach, the Nobel Prize for Peace. The aim of the work is to get acquainted with his works and ideas. The focus is on the person of Jesus Christ in theology and medicine. Also deals with the attention to his critics, Schweitzer's critique of society, and outlines Schweitzer's personal life influenced by Jesus Christ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html