Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Odkrývání živého světa: Maurice Merleau-Ponty a filosofie přírody
Thesis title in Czech: Odkrývání živého světa: Maurice Merleau-Ponty a filosofie přírody
Thesis title in English: Revealing the animate world: Maurice Merleau-Ponty and philosophy of nature
Key words: Tělo a tělesnost|Dialektika chování|žitý svět|filosofie přírody|fenomenologie
English key words: Body and flesh|Dialectics of behaviour|Lived world|Philosophy of nature|Phenomenology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: Mgr. Bc. Daniel Zeman - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2020
Date of assignment: 19.02.2020
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 21.02.2020
Date and time of defence: 09.09.2021 09:00
Date of electronic submission:02.08.2021
Date of proceeded defence: 09.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Přestože sám Merleau-Ponty nenapsal knihu, která by se výslovně zabývala filosofií přírody, díky vydaným zápiskům z jeho přednášek na Collège de France (1956 – 1960) je zjevné, že tuto problematiku považoval za velice aktuální. Filosofie, jež ve svých antropologických a ontologických konceptech odhlíží od přírody, totiž podle Merleau-Pontyho není schopna podat o lidském bytí realistický obraz. Navzdory zdánlivým samozřejmostem je zapotřebí znovu reflektovat pouto mezi člověkem a jeho přírodním osvětím, které se pro určitý způsob myšlení vyjevuje nejen jako podmínka duchovních, resp. kulturních forem života, ale rovněž jako skutečnost, s níž lze navázat opravdovou komunikaci (přesahující subjekt-objektové relace). Protože k této komunikaci či vztahu dochází jedině skrze naši tělesnou existenci, která je dle Merleau-Pontyho „metamorfózou života“, vysvítá mezi Merleau-Pontyho fenomenologií a jeho úvahami o přírodě důležitá souvislost, na niž se chceme zaměřit. Součástí našeho výkladu je předvedení způsobu, jímž Merleau-Ponty interpretuje některé relevantní filosofické či biologicko-filosofické teorie, které z různých pozic přispěly k současným představám o živé přírodě. Jedině tak lze celistvěji nahlédnout jeho vlastní pojetí, vyvstávající teprve v hermeneuticky citlivé rozpravě s mysliteli minulosti i v kritické reflexi moderní přírodovědy. V závěru práce se pokoušíme zhodnotit možný význam Merleau-Pontyho analýz a tezí v širším kontextu ekologického myšlení.
References
HUSSERL, Edmund, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II, Praha 2006.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenologie vnímání, Praha 2013.
MERLEAU-PONTY, Maurice, La nature: notes, cours du Collège de France, ed. Dominique Séglard, Paris 1994.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Řeč, dějinnost, příroda, Praha 2018.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Struktura chování, Praha 2008.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Svět vnímání, Praha 2008.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Viditelné a neviditelné, Praha 1998.

BARBARAS, Renaud (ed.), De la nature à l´ontologie, Paris 2000.
GODDARD, Jean-Christophe Goddard (ed.), La nature: approches philosophiques, Paris 2002.
KRATOCHVÍL, Zdeněk, Filosofie živé přírody, Praha 1994.
LIGHT, Andrew; ROLSTON, Holmes (ed.), Environmental ethics: an anthology, Malden 2003.
TOADVINE, Ted, Merleau-Ponty´s philosophy of nature, Evanston 2009.
UEXKULL, Jakob, Nauka o významu, in: Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla, ed. Alice Kliková a Karel Kleisner, Červený Kostelec 2006.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html