Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Role pasivity a aktivity v pojetí genderu ve staroseverských ságách
Thesis title in Czech: Role pasivity a aktivity v pojetí genderu ve staroseverských ságách
Thesis title in English: The function of passivity and activity in the concept of gender in Old Norse sagas
Key words: staroseverská literatura, gender, ságy
English key words: Old Norse, gender, sagas
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Supervisor: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.02.2020
Date of assignment: 26.06.2021
Confirmed by Study dept. on: 26.06.2021
Date of electronic submission:30.07.2021
Date of proceeded defence: 22.09.2021
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zabývá utvářením genderových kategorií maskulinity a feminity ve staroseverských ságách a jejich ovlivnění aktivním či pasivním přístupem jedinců. Důraz bude kladen převážně na utváření a chápání maskulinity.
References
Gareth Lloyd Evans, Men and Masculinities in the Sagas of Icelanders. Oxford University Press, 2019
Carol J. Clover, Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern Europe. Representation 44, 1993
Clark, David, Gender, Violence, and the Past in Edda and Saga. Oxford: Oxford University Press, 2012
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html