Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komunikace a vizuální prezentace značky Girls Without Clothes na online platformách a jejich vliv na vytváření komunity zákazníků
Thesis title in Czech: Komunikace a vizuální prezentace značky Girls Without Clothes na online platformách a jejich vliv na vytváření komunity zákazníků
Thesis title in English: Communication and visual presentation of the Girls without clothes brand on online platforms and their influence on creating a community of customers
Key words: image, vizualita, vizuální obraz, fotografie, text, komunikace, sociální sítě
English key words: image, visuality, visual image, photography, text, communication, social networks
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.02.2020
Date of assignment: 07.02.2020
Date of electronic submission:14.05.2021
Date of proceeded defence: 16.06.2021
Course: Thesis defence (YMM16OB)
Reviewers: Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Koncept nahoty u značky Girls without clothes v kontextu současné vizuální kultury” se bude věnovat především specifikům propagace zmíněné české značky. Práce bude zkoumat způsob provokativní prezentace a marketingových strategií, detailněji se zaměří na prvek nahoty, který tato lokální značka záměrně využívá. Práce bude také zkoumat, kde jsou u této prezentace hranice a zda je vůbec tento způsob ojedinělý. Pozornost bude rovněž věnována zejména zařazení značky Girls without clothes do současné vizuální kultury.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html