Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Příklady zobrazování muslimů (Arabů, Turků atd.) a „Orientu“ v českých filmových pohádkách a jejich stereotypy před a po roce 1989
Thesis title in Czech: Příklady zobrazování muslimů (Arabů, Turků atd.) a „Orientu“ v českých filmových pohádkách a jejich stereotypy před a po roce 1989
Thesis title in English: Examples of imaging Muslims (Arab, Turkish, etc.) And "Orient" in Czech film fairy tales and stereotypes before and after 1989
Key words: pohádka, islám, orient, stereotyp
English key words: fairy tale, Islam, orient, stereotyp
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.02.2020
Date of assignment: 03.02.2020
Date of electronic submission:11.05.2021
Date of proceeded defence: 07.06.2021
Course: Thesis Defence (YMH201)
Reviewers: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
V mnoha českých pohádkách se objevují postavy velvyslanců z východu, emisarů různých emírů a sultánů i dalších postav, jejichž předobraz pochází ze zemí, kde vládne islám. Jak jsou tyto postavy vnímány a potažmo zobrazovány může ovlivňovat naše smýšlení o lidech přicházejících z prostředí islámu nebo východu jako takového, zvláště pak, pokud jsou zobrazovány stále ve stejných stereotypech.
Na základě studie Reel bad Arabs od Jacka Shaheena , která zkoumá americkou produkci filmů ve vztahu k Arabům, je možné usuzovat, že i v českých pohádkách budou muslimové zobrazováni ve třech hlavních stereotypech: nevzdělaný pasáček – břišní tanečnice; terorista; bohatý „perverzní“ šejch.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html