Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Mechitza jako metafora: separace nebo jednota?
Thesis title in Czech: Mechitza jako metafora: separace nebo jednota?
Thesis title in English: Mechitza as a metaphore: separation or unity?
Key words: Mechitza, gender, judaismus, prostor, feminismus, JOFA, diskurzivní analýza
English key words: Mechitza, gender, judaism, space, feminism, JOFA, discourse analysis
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.01.2020
Date of assignment: 31.01.2020
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 22.09.2020
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci se budu věnovat genderové analýze praxe mechitzy, tedy prostorovému rozdělení modlitebního prostoru v judaismu. Prostřednictvím východisek kritické geografie a feministických teorií představím mechitzu nejen jako fyzickou bariéru mezi ženami a muži, ale také jako bariéru symbolickou. Využití příkladu mechitzy jako prostorové metafory rozdělené společnosti má ukázat, jakým způsobem dochází k ukotvování
a reprodukci vztahů moci, a jakým způsobem můžeme s prostorem pracovat subverzivně.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html