Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Atmosférické blokovanie a jeho klimatológia v závislosti na použitých kritériách detekcie
Thesis title in thesis language (Slovak): Atmosférické blokovanie a jeho klimatológia v závislosti na použitých kritériách detekcie
Thesis title in Czech: Atmosférické blokování a jeho klimatologie v závislosti na použitých kritériích detekce
Thesis title in English: Atmospheric blocking and its climatology with respect to used detection criteria
Key words: atmosféra|blokování|klimatická změna
English key words: atmosphere|blocking|climate change
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.01.2020
Date of assignment: 01.02.2020
Confirmed by Study dept. on: 17.02.2020
Date and time of defence: 14.09.2021 09:00
Date of electronic submission:05.07.2021
Date of submission of printed version:05.07.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Reviewers: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
 
 
 
Guidelines
Seznámit se s pojmem blokování a existujícími možnostmi jeho (objektivní) detekce, analyzovat jejich výhody a nevýhody. Na základě různých detekčních kritérií pak studovat klimatologické charakteristiky blokování, především v prostoru Evropy. Mimo jiné se zaměřit i na změny frekvence výskytu a délky trvání blokování v kontextu probíhající změny klimatu.
References
G. Lackmann: Midlatitude Synoptic Meteorology, American Meteorological Society, 2012.
Časopisecká literatura s novými výsledky na poli výzkumu atmosférického blokování.
Dále podle pokynů vedoucího práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html