Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze
Thesis title in Czech: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze
Thesis title in English: Quality of sports services in private day care centers specializing in preschool education in Prague
Key words: Soukromé předškolní vzdělávací instituce, kvalita služeb, zákazník
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.01.2020
Date of assignment: 30.01.2020
Confirmed by Study dept. on: 30.01.2020
Date and time of defence: 25.02.2021 00:00
Date of electronic submission:11.02.2021
Date of submission of printed version:30.01.2020
Date of proceeded defence: 25.02.2021
Reviewers: prof. doc. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem plánovaného výzkumu je analýza kvality tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých zařízeních zabývajících se předškolním vzděláváním v Praze (dále též školka).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html