Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM.
Thesis title in Czech: Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM.
Thesis title in English: Properties of thin films studied by in-situ TEM
Key words: TEM, hliníkové materiály, mechanické vlastnosti, mikrostruktura
English key words: TEM, aluminum materials, mechanical properties, microstructure
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2020
Date of assignment: 19.02.2020
Confirmed by Study dept. on: 10.03.2020
Date and time of defence: 15.09.2021 09:00
Date of electronic submission:22.07.2021
Date of submission of printed version:22.07.2021
Date of proceeded defence: 15.09.2021
Reviewers: RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Guidelines
Vlastnosti kovových materiálů jsou ovlivněny nejenom jejich složením, ale také velikostí zkoumaného vzorku. U malých vzorků může docházet k intenzivní interakci poruch krystalové mřížky s jeho povrchem, případně vede omezený interakční objem vzorku ke zcela jiným mechanizmům probíhajících procesů. Proto je chování takovýchto vzorků často velmi odlišné od vlastností pozorovaných na stejných objemových materiálech. Moderní in-situ metody používané v transmisní elektronové mikroskopii mohou výrazně přispět k objasnění těchto rozdílů.
Předmětem diplomové práce je studium chování tenkých vrstev na bázi hliníkových slitin pomocí in-situ TEM. Pozorované jevy budou porovnávány s počítačovými simulacemi využívající techniky molekulární dynamiky.

Postup práce:
1. Studium literatury a vypracování rešerše
2. Příprava a výběr vzorků
3. Experimentální studium materiálů podrobených vybranému typu zpracování
4. Srovnání pozorovaných procesů se simulovanými obrazy a se současnými představami o vývoji struktury v těchto materiálech.
5. Sepsání práce
References
[1] Greer, J. R., & Hosson, J. T. D. (2011). Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic versus extrinsic size effect. Progress in Materials Science, 56(6), 654–724.
[2] Uchic, M. D., Shade, P. A., & Dimiduk, D. M. (2009). Plasticity of Micrometer-Scale Single Crystals in Compression. Annual Review of Materials Research, 39(1), 361–386.
[3] Dehm, G. (2009). Miniaturized single-crystalline fcc metals deformed in tension: New insights in size-dependent plasticity. Progress in Materials Science, 54(6), 664–688.
[12] Nair, A. K., Parker, E., Gaudreau, P., Farkas, D. and Kriz, R. D., Size effects in indentation response of thin films at the nanoscale: A molecular dynamics study. International Journal of Plasticity, 24, p.p. 2016-2031, 2008.
Další články z databází podle pokynů vedoucího práce
Preliminary scope of work
Vlastnosti kovových materiálů jsou ovlivněny nejenom jejich složením, ale také velikostí zkoumaného vzorku. U malých vzorků může docházet k intenzivní interakci poruch krystalové mřížky s jeho povrchem, případně vede omezený interakční objem vzorku ke zcela jiným mechanizmům probíhajících procesů. Proto je chování takovýchto vzorků často velmi odlišné od vlastností pozorovaných na stejných objemových materiálech. Moderní in-situ metody používané v transmisní elektronové mikroskopii mohou výrazně přispět k objasnění těchto rozdílů.
Předmětem diplomové práce je studium chování tenkých vrstev na bázi hliníkových slitin pomocí in-situ TEM. Pozorované jevy budou porovnávány s počítačovými simulacemi využívající techniky molekulární dynamiky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html