Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Japonské dřevořezy a Evropa 19. století - Edukační možnosti
Thesis title in Czech: Japonské dřevořezy a Evropa 19. století - Edukační možnosti
Thesis title in English: Japanese woodcuts and 19th century Europe - Educational possibilities
Key words: Japonská kultura, ukio-e, Evropské umění 19. století, principy tvorby, umělecké autority, edukační reflexe, autorské tisky
English key words: Japanese culture, ukiyo-e, 19th century European art, principles of creation, artistic authorities, educational reflection, author's prints
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2020
Date of assignment: 22.07.2020
Date and time of defence: 09.09.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 09.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Prostudujte téma práce v odborné literatuře i v dosažitelných souborech originálních tisků v galeriích. V teoretické části vytvořte sondy do základních principů japonského umění dřevorytu, o které bude možné opřít úvahy o jejich vlivu na Evropské umění. Zkoumejte tyto vlivy s ohledem na užitečnost závěrů v edukační praxi.
V didaktické části prozkoumané zkušenosti využijte v návrzích na galerijní edukační program. V něm budou obsaženy základní charakteristiky ukio-e v Evropské pojetí 19. století.
V autorské části práce vytvořte soubor tisků s tématikou městské krajiny, které budou reflektovat prozkoumané teoretické obsahy.
References
HÁNOVÁ, Markéta. Japonisme in Czech art. Prague: National Gallery in Prague, 2014. ISBN:978-80-7035-551-0
FAHR-BECKER., Gabriele. Japanese prints. Taschen. Koln. 2007. ISBN 978-3-8228-350-8
WICHMANN, Siegfried. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. London : Thames and Hudson, 2001. 432 s. : il. ISBN:0-500-28163-7
FENOLLOSA, Ernest Francisco. The masters of Ukioye; a complete historical description of Japanese paintings and color prints of the genre school
RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud : metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách. Praha : Academia, 2008. 512 s ISBN:978-80-200-1648-5
MYERS, B. S. Modern art in the making. McGraw-Hill. New York, 1959. s.457 : il. ISBN:0-7581-8615-0
HAZUKOVÁ, Helena, ŠAMŠULA, Pavel. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Karolinum, 1990. ISBN: 382-114-90

Časopisy
Journal of Japonisme: Legendary 1890 exhibition of Japanese prints of the Ecole Des Beaux-arts. Tsukasa Kodera. Koninkijke brill.NV, Leiden. 2017.
Artistic Japan. A montly illustrated journal of Arts and Industries. S. Bing. London: Sampson Low, Marston, Searle & Revington.

Katalog
Japonské dřevořezy. Národní galerie v Praze. 2019. ISBN: 9788070357248
Preliminary scope of work
Po prostudování odborné literatury a dalším studiu, použijte vybrané principy, které jsou charakteristické pro výtvarné inovace Evropského umění na konci 19. století. Tyto pak zpracujte v didaktické části závěrečné práce. Soubor tisků bude tyto základní informace práce reflektovat.
Preliminary scope of work in English
After studying scholarly literature and further studies, apply the selected principles that are characteristic of the visual innovations of European art at the end of the 19th century. Then process them in the didactic part of the final thesis. The set of prints will reflect this basic information of the work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html