Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kritická místa matematiky na 1. st. ZŠ vyučované Hejného metodou
Thesis title in Czech: Kritická místa matematiky na 1. st. ZŠ vyučované Hejného metodou
Thesis title in English: Critical places in primary school mathematics taught by Hejný´s method
Key words: Hejného metoda, konstruktivistický přístup, didaktická prostředí, problematická místa, matematické úlohy, učitel 1. stupně ZŠ, dotazníkové šetření
English key words: Hejný method, constructivist approach, didactic environments, problematic places, mathematical tasks, primary school teacher, questionnaire survey
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2020
Date of assignment: 14.04.2021
Date and time of defence: 27.05.2021 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Date of electronic submission:18.04.2021
Date of proceeded defence: 27.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude mít výzkumný charakter. Subjekty výzkumu budou jednak zkušení praktikující učitelé, kteří již několik let vyučují v duchu Hejného metody, jednak studenti vyšších ročníků.
Studentka během zpracování diplomového úkolu povede reflektivní deník.
References
Rendl, Vondrová a kol. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů
Hejný, Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika
Jirotková, Cesty ke zkvalitnění výuky geometrie
Sady učebnic matematiky pro 1. st.
bude doplněno podle potřeby
Preliminary scope of work
Studentka:
1) prostuduje relevantní literaturu
2) rozpracuje výzkumné nástroje - dotazník pro studenty VŠ
3) materiály odpilotuje a připraví finální verzi
4) realizuje první část výzkumu se studenty VŠ
5) analyzuje materiály
6) připraví druhou část výzkumu - dotazník pro učitele ZŠ
7) realizuje druhou část výzkumu
8) analyzuje materiály
9) finalizuje DP
Preliminary scope of work in English
The student will:
1) study relevant literature
2) develop research tool - questionnaire for college students
3) pilot all materials and prepare the final version
4) realize the first part of the research with college students
5) analyze the research data
6) prepare the second part of the research - questionnaire for primary school teachers
7) realize the second part
8) analyze the research data
9) finalize the diploma thesis
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html