Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona
Thesis title in Czech: Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních
podle stavebního zákona
Thesis title in English: Environmental protection within specific proceedings
pursuant the Building Act
Key words: ochrana životního prostředí, veřejné stavební právo, stavba, stavební zákon, stavební řád, stavební řízení, stavební povolení, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora, stavební úřad, dotčený orgán, veřejný zájem, závazné stanovisko, environmentální spolek
English key words: Environmental Protection; Public Construction Law; Construction; Building Act; Building Code; Construction Proceeding; Building Permit; Construction Announcement; Public Contract; Authorized Inspector Certificate; Building Authority; Involved Authority; Public Interest; Binding Standpoint; Environmental Group
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor:
Author: JUDr. Filip Šimák, Ph.D. - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.01.2020
Date of assignment: 21.01.2020
Confirmed by Study dept. on: 21.01.2020
Date and time of defence: 29.09.2020 16:00
Venue of defence: m.
Date of electronic submission:25.01.2020
Date of submission of printed version:25.01.2020
Date of proceeded defence: 29.09.2020
Reviewers: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html