Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Stanovení a porovnání elektromigračních vlastností markerů pro izoelektrickou fokusaci
Thesis title in Czech: Stanovení a porovnání elektromigračních vlastností markerů pro izoelektrickou fokusaci
Thesis title in English: The Determination and Comparison of the Electromigration Properties of Markers for Isoelectric Focusing
Key words: kapilární zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace, pI markery, izoelektrický bod, termodynamická disociační konstanta, limitní iontová pohyblivost
English key words: capillary zone electrophoresis, isoelectric focusing, pI markers, isoelectric point, thermodynamic dissociation constant, limiting ionic mobility
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.01.2020
Date of assignment: 17.01.2020
Date of electronic submission:06.06.2021
Date of submission of printed version:10.06.2021
Date of proceeded defence: 13.07.2021
Reviewers: RNDr. Václav Kašička, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Nová definice izoelektrických bodů amfolytů a jejich experimenmtální měření.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html