Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Gender a móda: vliv genderového složení oboru na vnímání módy studentkami
Thesis title in Czech: Gender a móda: vliv genderového složení oboru na vnímání módy studentkami
Thesis title in English: Gender and Fashion: Influence of Gender Gap on Fashion Perception among Female Students
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.12.2019
Date of assignment: 11.06.2020
Date of electronic submission:08.08.2020
Date of proceeded defence: 25.09.2020
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
 
 
 
References
Kwon, Y.-H. (1997). Sex, Sex-Role, Facial Attractiveness, Social Self-Esteem and Interest in Clothing. Perceptual and Motor Skills. https://doi.org/10.2466/pms.1997.84.3.899
Timothy A. Brown, Thomas F. Cash & Steven W. Noles (1986) Perceptions of Physical Attractiveness Among College Students: Selected Determinants and Methodological Matters, The Journal of Social Psychology DOI: 10.1080/00224545.1986.9713590
Joung, H.‐M. and Park‐Poaps, H. (2013), Factors motivating and influencing clothing disposal behaviours. International Journal of Consumer Studies doi:10.1111/j.1470-6431.2011.01048.x
Howlett, N., Pine, K., Orakçıoğlu, I. and Fletcher, B. (2013), "The influence of clothing on first impressions: Rapid and positive responses to minor changes in male attire", Journal of Fashion Marketing and Management https://doi.org/10.1108/13612021311305128
Cho, S. and Workman, J. (2011), "Gender, fashion innovativeness and opinion leadership, and need for touch: Effects on multi‐channel choice and touch/non‐touch preference in clothing shopping", Journal of Fashion Marketing and Management https://doi.org/10.1108/13612021111151941
Preliminary scope of work
Cílem práce je zjistit, jaký vliv na oblékání vysokoškolských studentek má genderové složení jejich studijního oboru. Práce se zaměří na to, jakým způsobem studentky ovlivňuje větší procentuální zastoupení žen ve škole, které mohou vnímat jako konkurenci či „porotu“ posuzující a hodnotící, co mají na sobě, a zda studentky v takovém prostředí pociťují tlak více dbát na volbu svého oblečení. Moje výchozí hypotéza je, že existují systematické rozdíly ve vnímání módy mezi studentkami oborů, kde je největší zastoupení mužů, a studentkami oborů, kde naopak studuje nejvyšší proporce žen.
Práce se bude zakládat na kvantitativním výzkumu formou online dotazníku. Cílovou populaci tvoří studentky technických a pedagogických oborů v Praze.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html