Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pythagorova čísla řádů v číselných tělesech
Thesis title in Czech: Pythagorova čísla řádů v číselných tělesech
Thesis title in English: Pythagoras numbers of orders in number fields
Key words: Pythagorovo číslo, totálně reálné číselné těleso, řád
English key words: Pythagoras number, totally real number field, order
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.12.2019
Date of assignment: 20.12.2019
Confirmed by Study dept. on: 11.02.2020
Date and time of defence: 15.07.2020 09:00
Date of electronic submission:02.06.2020
Date of submission of printed version:04.06.2020
Date of proceeded defence: 15.07.2020
Reviewers: Ing. Jakub Krásenský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pythagorovo číslo P(R) okruhu R je nejmenší přirozené číslo n takové, že každý prvek R, který jde vyjádřit jako součet libovolně mnoha čtverců, jde vyjádřit i jako součet n čtverců. P(R) je často konečné (a malé), ale Scharlau [2] dokázal, že pro řády O v totálně reálných číselných tělesech může být P(O) libovolně velké.

Studentka v práci shrne potřebné pojmy týkající se číselných těles a řádů a podrobně zpracuje Scharlauův důkaz včetně případu okruhů celistvých prvků. Dále určí Pythagorova čísla pro některé konkrétní příklady nebo se bude věnovat odhadu P(O) v závislosti na stupni číselného tělesa podle [3].
References
[1] Kenneth Ireland and Michael Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, Springer-Verlag (1982)
[2] Rudolf Scharlau, On the Pythagoras number of orders in totally real number fields, J. Reine Angew. Math. 316 (1980), 208-210
[3] V. Kala, P. Yatsyna, Lifting problem for universal quadratic forms, arxiv:1808.02262
[4] L. J. Mordell, The Representation of a Definite Quadratic Form as a Sum of Two Others, Ann. Math. 38 (1937), 751-757
[5] Albert Pfister, Quadratic forms with applications to algebraic geometry and topology, London Math. Soc. Lect. Notes 217 (1995), Cambridge University Press
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html