Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
VermittlerInnen des neuen Rechtspopulismus
Thesis title in thesis language (German): VermittlerInnen des neuen Rechtspopulismus
Thesis title in Czech: Zprostředkovatelé pravicového populismu
Thesis title in English: Mediators of the right-wing populism
Key words: pravicový populismus|vliv rodiny|předsudky|výchova dětí|role ženy|uzavřená společenství
English key words: right-wing populism|family influence|prejudices|education of children|role of a woman|closed societies
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: němčina
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: Thomas Schneider, Dr. phil.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.12.2019
Date of assignment: 04.12.2019
Confirmed by Study dept. on: 06.01.2020
Date and time of defence: 07.09.2020 11:45
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of submission of printed version:31.07.2020
Date of proceeded defence: 07.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Markus Grill, M.A.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je prozkoumat neoficiální cesty, kterými jsou rozšiřovány pravicově populistické myšlenky se zaměřením na rodinu a především matku, jako primárního zprostředkovatele. Na pozadí tradiční, pravicově smýšlející, rodiny budou zkoumány psychologické strategie díky kterým mají populisté skrze rodinu vliv na děti. K těmto strategiím patří kupříkladu jednoznačně ideologicky vyhraněné letní tábory, jež umocňují a posilují politické a sociální smýšlení, které si děti nesou z rodiny. Vliv těchto strategii bude analyzován teoreticky i prakticky na základě výzkumu v terénu.
References
Decker, Frank:Der neue Rechtspopulismus. Opladen: Leske Budrich 2004.
Detering, Heinrich:Was heißt hier "wir"? Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten: [Was bedeutet das alles?]. Stuttgart: Reclam 2019.
Fuchs, Christian / Middelhoff, Paul:Das Netzwerk der Neuen Rechten: Wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern.Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 2019.
Häusler, Alexander:Rechtspopulismus als "Bürgerbewegung": Kampagnen gegen Islam und Moscheebau und kommunale Gegenstrategien.Springer-Verlag 2008.
Niehr, Thomas / Reissen-Kosch, Jana:Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus.Mannheim: Bibliographisches Institut 2018.
Renz-Polster, Herbert: Erziehung prägt Gesinnung: Wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte - und wie wir ihn aufhalten können. München: Kösel-Verlag 2019.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html