Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Autoimunitní mechanismy u Parkinsonovy nemoci
Thesis title in Czech: Autoimunitní mechanismy u Parkinsonovy nemoci
Thesis title in English: Autoimmune mechanisms in Parkinsons disease
Key words: Parkinsonova nemoc, autoimunita, cytokiny, neurozánět, T-lymfocyty
English key words: Parkinsons disease, autoimmunity, cytokines, neuroinflammation, T-cells
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.11.2019
Date of assignment: 28.11.2019
Date and time of defence: 01.06.2021 08:00
Date of electronic submission:01.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Reviewers: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
Guidelines
Standardizovaná terapie Parkinsonovy nemoci je založena na podávání přímých a nepřímých dopaminových agonistů. Před časem byly publikovány informace o potenciálním teraputickém vlivu nesteroidních antirevmatik. I když následné klinické studie tento terapeutický efekt zcela nepotvrdily, naznačily na druhé straně možný podíl eikosanoidů a cytokinů na vzniku a vývoji tohoto onemocnění. Cílem práce bude proto zhodnotit možný podíl imunitních mechanismů na Parkinsonově nemoci a to především na základě recentně dostupných informací.
Plán: Leden - květen 2020: vyhledávání a zpracovávání podkladů,
srpen - listopad 2020: zpracování pracovní verze kvalifikační práce.
Konzultace s vedoucím průběžně podle potřeby
References
Driver J.A. et al.: Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of Parkinsons disease: nested case-control study. Neurology, 74, 2010, 995-1002.
Gague J.J. a Power M.C.: Anti-inflammatory drugs and risk of Parkinson disease. Brit. Med. J., 342, 2011, 1-8.
Garreti F. et al.: Autoimmunity in Parkinsons disease. The role of α-synuclein specific T-cells. Frontiers Immunol., 10, 2019, 1-12.
Illarioškin S.N.: Příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci - nové představy. Česk. Slov. Neurol. Neurochir., 78,2015, 283-291.
Liu J.-Q. et al.: Role of chemokines in Parkinson disease. Brain Res. Bull., 152,2019, 11-18.
Racette B.A. et al.: Immunosuppressants and risk of Parkinson disease. Ann. clin. trans. Neurol., 5, 2017, 870-875.
Roth J. a kol.: Parkinsonova nemoc, Maxdorf. 2009, 1-224.
Schwartzová M.: Neuroimunita. Albatros Media, 2016, 1-224.
Preliminary scope of work
Abstrakt čes./angl.
Úvod a cíl práce
Hypotézy vzniku Parkinsonovy nemoci
Autoimunitní mechanismy
Úloha T-lymfocytů
Závěry
Přehled použité literatury
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html