Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Structure-assisted development of a continuous carboxypeptidase assay
Thesis title in Czech: Vývoj substrátů pro kontinuální fluorescenční stanovení karboxypeptidasové aktivity s využitím rentgenostrukturní analýzy
Thesis title in English: Structure-assisted development of a continuous carboxypeptidase assay
English key words: glutamate carboxypeptidase II, internally quenched fluorescent probes, enzyme kinetics; X-ray crystallography
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.11.2019
Date of assignment: 17.11.2019
Date of electronic submission:21.06.2021
Date of proceeded defence: 13.07.2021
Opponents: Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je metaloproteáza, která je využívána jako cíl terapeutických intervencí nádorů prostaty nebo neurodegenerativních onemocnění. Cílem této práce je s využitím rentgenostrukturní analýzy navrhnout a strukturně a kineticky charakterizovat malé fluorescenční molekuly využitelné pro kontinuální měření enzymatické aktivity GCPII. Použitými technikami jsou heterologní exprese a purifikace cílového proteinu, krystalizace, sběr difrakčních data a řešení struktur enzym/substrát, kinetická měření (čtečka mikrotitračních destiček, kapalinová chromatografie).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html