Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Migrační mobilita seniorů
Thesis title in Czech: Migrační mobilita seniorů
Thesis title in English: Migration mobility of seniors
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Analýza migrační mobility seniorů v Česku za použití dat z hlášení o stěhování. Detailněji zaměřený výzkum na vybraný region v Česku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html