Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům
Thesis title in Czech: Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům
Thesis title in English: Egodocuments thematizing the Holocaust. From an Intimated Diary to a Memoir
Key words: deník|holokaust|dětský narátor|Hana Bořkovcová|Dagmar Hilarová|Ivan Klíma|Michal Kraus|Pavel Weiner|paměti
English key words: diary|Holocaust|children's narrator|Hana Bořkovcová|Dagmar Hilarová|Ivan Klíma|Michal Kraus|Pavel Weiner
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.11.2019
Date of assignment: 15.11.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.11.2019
Date and time of defence: 02.09.2020 09:00
Date of electronic submission:19.05.2020
Date of proceeded defence: 02.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zaměří na několik egodokumentů s tematikou holokaustu. Jde vesměs o české autory, kteří byli v Terezíně a dalších táborech v dětském a mladistvém věku: Hanu Bořkovcovou (1927-2009) a její posmrtně vydaný intimní deník z let 1940 až 1946 (2011), Dagmar Hilarovou (1928-1996) a její stylizovaný deník Nemám žádné jméno (nizozemský překlad 1980, česky 2010), Ivana Klímu (1931) a první díl jeho memoárů Moje šílené století (2009), Michala Krause (1930) a jeho Deník 1942-1945 (2012) napsaný vzápětí po válce (1945) a vycházející z jeho autentických zápisků, které zabavili nacisté, a intimní deník Petra Weinera (1931-2010) z let 1944-1945, jenž dosud vyšel jen v anglickém překladu pod názvem A Boy in Terezín (2012, český originál je dostupný na webových stránkách washingtonského US Holocaust Memorial Museum).
Práce se soustředí na několik aspektů: způsob napsání a zveřejnění těchto egodokumentů, míru jejich autenticity a stylizovanosti, dokumentární a literární hodnotu, specifičnost dětského pohledu na šoa a případně i na rozdíly dané věkem (rozdíl čtyř let mezi pisateli se jeví jako malý, ale v mezních podmínkách nacistických táborů hrál roli) a genderem.
References
PRIMÁRNÍ LITERATURA:
BOŘKOVCOVÁ, H.: Píšu a sešit mi leží na kolenou. Praha: Plus, 2011.
HILAROVÁ, D.: Nemám žádné jméno. Praha: Svoboda Servis, 2010.
KLÍMA, I.: Kapitola první. In: Moje šílené století. Praha: Academia, 2009.
KRAUS, M.: Deník 1942-1945: Zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil Holocaust. Kroměříž: Kvartus Media; Náchod: Regionální muzeum, 2012.
WEINER, P.: A Boy in Terezín: The Private Diary of Pavel Weiner, April 1944 – April 1945. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2011.

SEKUNDÁRNÍ LITERATURA:
BAUER, J.: Úvahy o holokaustu. Praha: Academia, 2009.
BERÁNEK, J. Za zrcadlem Hany Bořkovcové. Katolický týdeník, 2004, roč. 15, č. 30
ČENKOVÁ, J.: Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2016.
HOLÝ, J.: Deníky z Terezína a deník Willyho Mahlera jako způsoby hledání ztracené identity. In: Kultura a totalita 2. Válka. Eds. Jan Wiendl a Ivan Klimeš. Praha: FF UK, 2014, s. 350–370.
HOLÝ, J.: Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur. In: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Bd. 2. Eds. Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme und Jan Jiroušek. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag, 2017, s. 93-126.
HOLÝ, J.: Holokaust – Šoa – Zagłada: v české, slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Dětský pohled na holokaust, In: HOLÝ, J. (ed.): Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 791-840.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Memoárová literatura o šoa. In: HOLÝ, J. (ed.): Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 521-572.
SLADOVNÍKOVÁ, Š.: Zobrazení holokaustu v denících. In: HOLÝ, J. (ed.): Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016, s. 385–429.
VICE, S.: Children Writing the Holocaust. Pagrave Macmillan, 2004.
VICE, S.: Holocaust Fiction. London; New York: Routledge, 2000.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html