Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy
Thesis title in Czech: Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy
Thesis title in English: The effect of irrigation with treated wastewater on the development of soil hydrophobicity
Key words: přečištěná odpadní voda, půdní hydrofobita, zavlažování
English key words: treated wastewater, soil hydrofobicity, irrigation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2019
Date of assignment: 13.11.2019
Date of electronic submission:11.06.2020
Date of submission of printed version:12.06.2020
Date of proceeded defence: 01.07.2020
Reviewers: Mgr. Michal Šereš
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce bude zhodnocení vlivu závlahových přečištěných odpadních vod na půdní vlastnosti, a to zejména na vývoj půdní hydrofobity. Součástí práce bude experimentální část, ve které bude pomocí měření WDPT (Water Drop Penetration Time) zhodnocena změna vodoodpudivosti dvou typů půd dlouhodobě zavlažovaných přečištěnou odpadní & studniční vodou. Porovnány budou varianty zavlažované pomocí kapkové závlahy s variantami, které navíc zohledňují skutečný roční srážkový úhrn.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html