Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Thesis title in Czech: Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Thesis title in English: Why are geographic ranges of species mostly small? Causes of range size variation
Key words: areál rozšíření, statistická distribuce, makroekologie
English key words: geographic range, frequncy distribution, macroecology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. David Storch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2019
Date of assignment: 12.11.2019
Date of electronic submission:07.06.2020
Date of submission of printed version:08.06.2020
Date of proceeded defence: 10.07.2020
Reviewers: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce by měla shrnout, co se ví o příčinách velmi nerovnoměrné distribuce velikostí areálů rozšíření mezi druhy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html