Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex
Thesis title in Czech: Vznik a vývoj davelského vulkanického komplexu
Thesis title in English: Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex
Key words: Davle, jílovské pásmo, tepelsko-barrandienská jednotka, geochemie, magmatický oblouk, subdukce, Sr-Nd-Pb izotopy, U-Pb geochronologie, mikroanalýza, geochemické modelování, neoproterozoikum, Kadomská orogeneze, ryolit, plagiogranit, ortorula, andezit
English key words: Davle, Jílové belt, Teplá-Barrandian unit, geochemistry, magmatic arc, subduction, Sr-Nd-Pb isotopes, U-Pb geochronology, microanalysis, geochemical modelling, Neoproterozoic, Cadomian orogeny, rhyolite, plagiogranite, orthogneiss, andesite
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Supervisor: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2019
Date of assignment: 11.11.2019
Date of electronic submission:17.05.2021
Date of submission of printed version:17.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Reviewers: doc. RNDr. Lukáš Krmíček
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude mít za úkol objasnit petrogenezi a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Její součástí bude terénní výzkum, petrografie a komplexní geochemická analýza zahrnující hlavní/stopové prvky a izotopy Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf a Pb.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html