Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv eutrofizace a zákalu na ryby v říčním prostředí
Thesis title in Czech: Vliv eutrofizace a zákalu na ryby v říčním prostředí
Thesis title in English: The impact of eutrophication and turbidity on riverine fishes
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.11.2019
Date of assignment: 23.01.2020
Date of electronic submission:09.01.2022
Date of submission of printed version:10.01.2022
Date of proceeded defence: 26.01.2022
Reviewers: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ichtyologie, Ekologie tekoucích vod
Preliminary scope of work
Cílem DP je zjistit jakým způsobem ovlivňuje eutrofizace a zákal strukturu společenstva ryb v tekoucích vodách
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html