Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Problematika Emerging pollutants ve vodách
Thesis title in Czech: Problematika Emerging pollutants ve vodách
Thesis title in English: Emerging pollutants issues in waters
Key words: Emerging pollutants, podzemní voda, povrchová voda, legislativa, management vodních zdrojů
English key words: Emerging pollutants, ground water, surface water, legislation, water management
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2019
Date of assignment: 07.11.2019
Date of electronic submission:15.06.2020
Date of submission of printed version:15.06.2020
Date of proceeded defence: 20.07.2020
Reviewers: Mgr. David Rozman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
MZ330P463 Vodohospodářský management a ochrana vod
MO550P100 Základy toxikologie
MC270P76 Organická chemie pro nechemické oboryN
References
výstupy projektu INTERREG Central Europe BoDEREC CE
Francisco G. Calvo-Flores, Joaquín Isac-García, and José A. Dobado (2019): Emerging Pollutants Origin, Structure and Properties . John Wiley
Sonia Soloneski (2018): Emerging Pollutants Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment. Open access handbook
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je formou rešeršní studie shrnout aktuální pohled na velmi nesourodou skupinu znečišťujících látek, pro které se používá název "Emerging pollutants". Práce se zaměří na definice těchto kontaminantů a způsob a rozsah monirování. Součastí práce bude i pohled na existující legislativní aspekty emerging pollutants.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to summarize the current view of a very heterogeneous group of pollutants for which the name "Emerging pollutants" is used. The work will focus on the definitions of these contaminants and the way and scope of monitoring. A part of the work will be a look at existing legislative aspects of emerging pollutants.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html