Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Virtuální komunita a multilingvní komunikace: Případ Sklepná
Thesis title in Czech: Virtuální komunita a multilingvní komunikace: Případ Sklepná
Thesis title in English: Virtual Community and Multilingual Communication: The Case of Sklepná
Key words: bilingvismus, multilingvismus, slovenština, maďarština, vesnice, sociální sítě, Facebook, virtuální komunita
English key words: bilingualism, multilingualism, Slovak, Hungarian, village, social network, Facebook, virtual community
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.11.2019
Date of assignment: 07.11.2019
Date of electronic submission:07.08.2020
Date of proceeded defence: 22.09.2020
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html