Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Helikáza DHX9 a její role ve virových infekcích
Thesis title in Czech: Helikáza DHX9 a její role ve virových infekcích
Thesis title in English: Helicase DHX9 and its role in viral life cycles
Key words: helikázy, DExD/H-box motiv, DHX9, viry, životní cyklus viru
English key words: helicases, DExD/H-box motif, DHX9, viruses, viral life cycle
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.11.2019
Date of assignment: 01.11.2019
Date of electronic submission:25.05.2020
Date of proceeded defence: 09.07.2020
Opponents: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce bude zaměřena na charakterizaci zapojení helikáz s DExD/H motivem v životním cyklu vybraných virových čeledích. V první části práce bude bližší charakteristika helikáz s DExD/H motivem, se zaměřením na DHX9 (jadernou DNA helikázu II). Druhá část práce se bude zabívat rolí DHX9 v životním cyklu virů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html