Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Potraviny ovlivňující funkci štítné žlázy
Thesis title in Czech: Potraviny ovlivňující funkci štítné žlázy
Thesis title in English: Foods affecting function of the thyroid glande
Key words: štítná žláza, hypotyreóza, hypertyreóza, struma, zásobení jodem, jod, strumigeny, výživa
English key words: thyroid gland, hypothyroidism, hyperthyroidism, goiter, iodine supply, iodine, strumigens, nutrition
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2019
Date of assignment: 31.10.2019
Date and time of defence: 09.09.2021 08:00
Date of electronic submission:30.06.2021
Date of proceeded defence: 09.09.2021
Course: Diploma Thesis Defense (B02793)
Reviewers: Ing. Věra Ezechiášová
 
 
 
References
BABIKER, Amir, Afnan ALAWI, Mohsen ATAWI a Ibrahim ALWAN. The role of micronutrients in thyroid dysfunction.Sudanese Journal of Paediatrics[online]. 2020, , 13-19 [cit. 2021-4-28]. ISSN 0256-4408. Dostupné z: doi:10.24911/SJP.106-1587138942

BAJAJ, Jagminder K. Various Possible Toxicants Involved in Thyroid Dysfunction: A Review.JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH[online]. 2016 [cit. 2021-4-26]. ISSN 2249782X. Dostupné z: doi:10.7860/JCDR/2016/15195.7092

BÍLEK, Radovan, Lenka HORÁKOVÁ, Robert GOŠ a Václav. Onemocnění štítné žlázy v České republice: projekt EUthyroid a vyhodnocení epidemiologických dat VZP za období let 2012-2015.Vnitřní lékařství[online]. Praha, 2017, 63(9), 548 - 554 [cit. 2021-5-20]. ISSN 1801–7592. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2017/09/02.pdf

BRUTVAN, Tomáš, Jan KRÁTKÝ a Jana JEŽKOVÁ. Farmakologicky indukované tyreopatie u pacientů s kardiologickým onemocněním.Vnitřní lékařství[online]. 2019, 65(12) [cit. 2021-04-07]. Dostupné z:https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2019/12/10.pdf

CONZO, Giovanni, Nicola AVENIA, Gian Luca ANSALDO, et al. Surgical treatment of thyroid follicular neoplasms: results of a retrospective analysis of a large clinical series.Endocrine[online]. 2017, 55(2), 530-538 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1355-008X. Dostupné z: doi:10.1007/s12020-016-0953-2

DOERGE, Daniel R a Daniel M SHEEHAN. Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones.Environmental Health Perspectives[online]. 2002, 110(suppl 3), 349-353 [cit. 2021-4-26]. ISSN 0091-6765. Dostupné z: doi:10.1289/ehp.02110s3349

DOSTÁLOVÁ, Radmila.Sója a výrobky ze sóji[online]. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., [2017] [cit. 2021-6-24]. Jak poznáme kvalitu? ISBN 978-80-87719-57-2. Dostupné z:https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Koubova%201/soja_final_web3.pdf

EK, Stefan. Gender differences in health information behaviour: a Finnish population-based survey.Health Promotion International[online]. 2015, 30(3), 736-745 [cit. 2021-5-22]. ISSN 0957-4824. Dostupné z: doi:10.1093/heapro/dat063

ELMADFA, Ibrahim. Referenční hodnoty pro příjem živin.Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011, s. 143. ISBN 978-80-254-6987-3.

GOLDIN, Claudia a Lawrence F. KATZ. The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women’s Career and Marriage Decisions.Journal of Political Economy[online]. 2002, 110(4), 730-770 [cit. 2021-5-22]. ISSN 0022-3808. Dostupné z: doi:10.1086/340778

HAVLÍK, Jan. Vesmír.Vesmír[online]. Praha, 2020, 6.4.2020, 2020/4(99), 236-237 [cit. 2021-3-21]. ISSN 1214-4029. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-4/male-dejiny-fialovych-krystalu.html

HORÁČEK, J., J. JISKRA, Z. LÍMANOVÁ, D. SPRINGER a V. ZAMRAZIL. Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility.Vnitřní lékařství[online]. 2013, 2013(10), 910 [cit. 2021-6-29]. ISSN 1801–7592. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2013-10/doporuceni-pro-diagnostiku-a-lecbu-onemocneni-stitne-zlazy-v-tehotenstvi-a-pro-zeny-s-poruchou-fertility-41699

Iodine Deficiency Guidelines: Guidelines Summary World Health Organization.Medscape[online]. 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z:https://emedicine.medscape.com/article/122714-guidelines

KNUDSEN, Nils, Inge BÜLOW, Peter LAURBERG, Hans PERRILD, Lars OVESEN a Torben JØRGENSEN. Low goitre prevalence among users of oral contraceptives in a population sample of 3712 women.Clinical Endocrinology[online]. 2002, 57(1), 71-76 [cit. 2021-5-22]. ISSN 03000664. Dostupné z: doi:10.1046/j.1365-2265.2002.01564.x

KAŠPAROVÁ, Lucie. Himalájská, jodizovaná či sůl mořská. Nutriční a zdravotní benefity jednotlivých druhů | Vím, co jím.Vím, co jím - zdravý životní styl[online]. 2019 [cit. 2021-4-24]. Dostupné z:https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Himalajska,-jodizovana-ci-sul-morska.-Nutricni-a-zdravotni-benefity-jednotlivych-druhu__s10010x19491.html

KUDLOVÁ, Eva.Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1735-0.

KUPKA, Karel, Martin ŠÁMAL a Jozef KUBINYI. Nukleární medicína.Nukleární medicína: [učební text]. 2. vydání. [Praha]: P3K, c2007, s. 185. ISBN 978-80-903584-9-2.

LÍMANOVÁ, Zdeňka.Štítná žláza. Praha: Galén, c2006. Trendy soudobé endokrinologie. ISBN 80-726-2400-8.

LIU, Ze-hua, Jactone Arogo OGEJO, Amy PRUDEN a Katharine F. KNOWLTON. Occurrence, fate and removal of synthetic oral contraceptives (SOCs) in the natural environment: A review.Science of The Total Environment[online]. 2011, 409(24), 5149-5161 [cit. 2021-5-22]. ISSN 00489697. Dostupné z: doi:10.1016/j.scitotenv.2011.08.047


MOUREK, Jindřich.Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 119-120. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3918-2.

MURRAY, I.P.C., M.J. SPIRO a J.B. STANBURY. The metabolism of iodine in the thyroid gland.Journal of Chronic Diseases[online]. 1961, 14(5), 473-483 [cit. 2021-4-28]. ISSN 00219681. Dostupné z: doi:10.1016/0021-9681(61)90013-3

NAŇKA, Ondřej, Miloslava ELIŠKOVÁ a Oldřich ELIŠKA.Přehled anatomie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2009, s. 191-192. ISBN 978-80-7262-612-0.
NEJEDLÁ, Marie a Eliška SELINGER. Jódový deficit v ČR stále aktuální, SZÚ.Státní zdravotní ústav[online]. 2021 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z:http://szu.cz/jodovy-deficit-v-cr-stale-aktualni

OTUN, Jemiliat, Amirhossein SAHEBKAR, Linda ÖSTLUNDH, Stephen L. ATKIN a Thozhukat SATHYAPALAN. Systematic Review and Meta-analysis on the Effect of Soy on Thyroid Function.Scientific Reports[online]. 2019, 9(1) [cit. 2021-4-28]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-019-40647-x

PEARCE, Elizabeth N., Maria ANDERSSON a Michael B. ZIMMERMANN. Global Iodine Nutrition: Where Do We Stand in 2013?Thyroid[online]. 2013, 23(5), 523-528 [cit. 2021-6-27]. ISSN 1050-7256. Dostupné z: doi:10.1089/thy.2013.0128

PECK, Rebecca a Charles W. NORRIS. Significant Risks of Oral Contraceptives (OCPs).The Linacre Quarterly[online]. 2012, 79(1), 41-56 [cit. 2021-5-22]. ISSN 0024-3639. Dostupné z: doi:10.1179/002436312803571447PERLÍK, František.Základy farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2011, 119-120. Základy (Galén). ISBN 978-80-7262-759-2.

Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství: Vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici.Ministerstvo zemědělství[online]. [cit. 2021-4-24]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2016-398.htmlRYŠAVÁ, Lydie. Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD), SZÚ: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD) při Státním zdravotní ústavu (SZÚ) Praha.Státní zdravotní ústav[online]. 5.6.2019 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z:http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/meziresortni-komise-pro-reseni-jodoveho-deficitu-mkjd

Salt reduction: Fact sheet on salt reduction: key facts, overview, recommendations, actions and WHO response.World health organization[online]. 29.4.2020 [cit. 2021-5-10]. Dostupné z:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction

ŠIMJÁK, Patrik. Více než polovině těhotných chybí vyšetření funkce štítné žlázy, která zásadně ovlivňuje vývoj dítěte.Národní screeningové centrum: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky[online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-29]. Dostupné z: https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=56

VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ.Chemie potravin.I a II. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-16-9.

WOJTAS, Natalia, Lidia WADOLOWSKA a Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ. Evaluation of Qualitative Dietary Protocol (Diet4Hashi) Application in Dietary Counseling in Hashimoto Thyroiditis: Study Protocol of a Randomized Controlled Trial.International Journal of Environmental Research and Public Health[online]. 2019, 16(23) [cit. 2021-4-24]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph16234841

YEH, Tai Sheng, Nu Hui HUNG a Tzu Chun LIN. Analysis of iodine content in seaweed by GC-ECD and estimation of iodine intake.Journal of Food and Drug Analysis[online]. 2014, 22(2), 189-196 [cit. 2021-5-17]. ISSN 10219498. Dostupné z: doi:10.1016/j.jfda.2014.01.014

ZLATOHLÁVEK, Lukáš.Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. Medicus. ISBN 978-80-88129-03-5.

ZLATOHLÁVEK, Lukáš.Interna pro bakalářské a magisterské obory. Praha: Current Media, [2017]. Medicus. ISBN 978-80-88129-23-3.

ZAMRAZIL, Václav a Jarmila ČEŘOVSKÁ.Jod a štítná žláza: optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku[online]. Praha: Mladá fronta, 2014 [cit. 2021-04-15]. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3302-2.

ZAMRAZIL, Václav. Saturace jodem v České republice a ve světě – nedostatky a perspektivy.Https://www.kardiologickarevue.cz/[online]. 2015, , 167-171 [cit. 2021-03-20]. ISSN 1803-6597. Dostupné z:https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2015-2/saturace-jodem-v-ceske-republice-a-ve-svete-nedostatky-a-perspektivy-52115
Preliminary scope of work
Východiska:
Tato magisterská práce se zabývá problematikou potravin ovlivňujících funkci štítné žlázy. Štítná žláza je významným endokrinním orgánem zasahujícím do mnoha tělesných pochodů, je zcela závislá na vnějším příjmu jodu a současně je náchylná vůči některým přirozeně se vyskytujícím antinutričním látkám. Hlavním předmětem zkoumání byly tedy zdroje jodu a strumigenních látek ve stravě a jejich výskyt ve stravě dospělých osob. Mezi hlavní prameny, z nichž bylo pro tuto práci čerpáno, patří monografie Štítná žláza, uspořádaná Zdeňkou Límanovou, webové stránky odborných institucí Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové zdravotnická organizace a samozřejmě aktuální studie zabývající se touto problematikou dostupné ve světových zdravotnických databázích. Téma bylo zvoleno autorkou na základě vyhledání aktuálních témat v oblasti výživy, jež nebyla v posledních letech v rámci oboru Nutriční specialista zpracována jiným studentem.

Cíle práce:
Primárním cílem diplomové práce bylo prozkoumat a zpracovat aktuální problematiku funkce štítné žlázy, a to hlavně v souvislosti s konzumací potravin, které tuto funkci ovlivňují. Pro tyto účely byl sestaven dotazník usilující o získání dostatečného množství podkladů a dat s cílem určit průměrnou spotřebu jodu a strumigenů z potravin u jednotlivých skupin a následně zhodnotit případná rizika pro konkrétní případy osob, u nichž budou potvrzeny další rizikové faktory. Jedná se tedy o vyhledání hypoteticky ohrožených jedinců, současně zmapování stravovacích návyků v souvislosti s příjmem jodu a strumigenů a následné porovnání těchto výsledků.

Metodika:
Dotazník byl šířen elektronickou cestou pomocí webové stránkywww.vyplnto.cz. Již uzavřený dotazník je k nahlédnutí nahttps://potraviny-ovlivnujici-funkci.vyplnto.cz.Je složen ze 31 otázek, z nichž 5 tvoří podotázky a nejsou tedy vždy zobrazeny všem respondentům. Dotazník vyplnilo 245 respondentů, návratnost dotazníku činila 84 %. S ohledem na okolnosti roku 2020 a 2021, kdy stále probíhala a probíhá celosvětová pandemie způsobená Covidem-19, byl dotazník koncipován tak, aby na něj mohl odpovědět co nejširší vzorek osob bez omezení. Šetření probíhalo formou kvantitativního průzkumu, kdy sesbíraná data mají sloužit k interpretaci a určení případných rizik spojených s nemocemi štítné žlázy. S ohledem na obecné zaměření odpovídajících nelze závěry výzkumu vykládat jako přímou kauzalitu mezi nemocemi štítné žlázy a životním režimem a stravováním, nicméně lze tak vyhledat a označit osoby, u nichž by dané problematice měla být věnována zvýšená pozornost.
Všichni respondenti byli před zahájením dotazníku obeznámeni s anonymitou dotazníku a faktem, že zpracované údaje budou použity jen pro účely této diplomové práce.

Výsledky:
Výsledky dotazníkové šetření je možné rozdělit na 3 části. První hodnotí základní údaje týkající se demografických dat a zdravotní a sociální anamnézy, druhá zkoumá a hodnotí míru konzumace potravin, které jsou zdrojem jodu, a třetí se zabývá výskytem strumigenních potravin ve stravě všech respondentů. S ohledem na velkou návratnost dotazníku a rozsah sbíraných dat byl pro účely hodnocení výsledků dotazníku vytvořen vlastní evaluační systém spočívající v bodovém hodnocení jednotlivých částí dotazníků a následné komparaci a evaluaci všech výsledků a vztahů mezi nimi.

Závěr:
Průzkum navazující na teoretickou část práce prokázal na základě kritérií stanovených v této práci u více než 50 % respondentů nedostatečný příjem jodu. 20 respondentů spadalo do kategorie osob s vysoce rizikovým výskytem strumigenů v potravě, 1 osoba do kategorie s extrémně rizikovým výskytem strumigenů v potravě. Žádný z respondentů nesplnil kritéria 1. části dotazníku pro zařazení mezi osoby s vysokými rizikovými faktory a pouze 11 respondentů splnilo kritéria pro zařazení mezi osoby s nízkými rizikovými faktory. Nejvíce alarmujícím výstupem dotazníkového šetření je bezpochyby počet osob s nedostatečným příjmem jodu potvrzující aktuální agendu Meziresortní komise pro řešení jodového deficitu.
Preliminary scope of work in English
Basis:
This master's thesis deals with the issue of foods affecting thyroid function. The thyroid gland is an important endocrine organ involved in many bodily processes, it is completely dependent on external iodine intake and at the same time it is susceptible to some naturally occurring antinutritive substances. The main subject of research were therefore the sources of iodine and strumigenic substances in the diet and their occurrence in the diet of adults. The main sources for this thesis include the monograph Thyroid Gland, organized by Zdeňka Límanová, websites of professional institutions of the Ministry of Health of the Czech Republic and the World Health Organization and of course current studies dealing with this issue available in world health databases. The topic was chosen by the author on the basis of finding current topics in the field of nutrition, that have not yet been reserched by other students in the Nutrition Specialist field of study in recent years.

Aims:
The primary goal of the master's thesis was to examine and process current issues of thyroid function, especially in connection with the consumption of foods that affect this function. For this purpose, a questionnaire was compiled to obtain sufficient base and data to determine the average consumption of iodine and strumigens from food in each group and then assess the potential risks for specific cases of people in whom other risk factors will be confirmed. It is therefore a matter of finding hypothetically endangered individuals, at the same time mapping eating habits in connection with the intake of iodine and strumigens and subsequent comparison of these results.


Methodology:
The questionnaire was distributed electronically via the website www.vyplnto.cz. The already closed questionnaire can be viewed at https://potraviny-ovlivnujici-funkci.vyplnto.cz. It consists of 31 questions, 5 of which form sub-questions and are therefore not always displayed to all respondents. The questionnaire was filled in by 245 respondents, the return rate of the questionnaire was 84%. Given the circumstances of 2020 and 2021 caused by the Covid-19 pandemic, the questionnaire was designed to be answered by the widest possible sample of people without restrictions. The survey took the form of a quantitative survey, in which the data collected should be used to interpret and determine the potential risks associated with thyroid disease. Given the general focus of the respondents, the conclusions of the research cannot be interpreted as a direct causality between thyroid disease and life regime and diet, however, it is possible to find and identify people in whom the issue should be given increased attention.
Before starting the questionnaire, all respondents were acquainted with the anonymity of the questionnaire and the fact that the processed data will be used only for the purposes of this thesis.

Results:
The results of the questionnaire survey can be divided into 3 parts. The first evaluates the basic information concerning demographic data and health and social history, the second examines and evaluates the level of consumption of foods that are a source of iodine, and the third deals with the occurrence of strumigenic foods in the diet of all respondents. With regard to the high return of the questionnaire and the scope of collected data, for the purposes of evaluating the results of the questionnaire, an original evaluation system was created based on assigning points to individual parts of the questionnaire and subsequent comparison and evaluation of all results and relationships between them.

Conclusion:
Based on the criteria set out in this work, a survey following the theoretical part of the work showed insufficient iodine intake in more than 50% of respondents. 20 respondents belonged to the category of persons with a high risk occurrence of strumigens in food, 1 person to the category with an extremely risk occurrence of strumigens in food. None of the respondents met the criteria of Part 1 of the questionnaire for classification as persons with high risk factors and only 11 respondents met the criteria for classification as persons with low risk factors. Undoubtedly, the most alarming output of the questionnaire survey is the number of persons with insufficient iodine intake, confirming the current agenda of the Interministerial Commission for Iodine Deficiency.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html