Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Charakterizace pankreatických beta-buněk po jejich stimulované proliferaci syntetickými modifikovanými mRNA
Thesis title in Czech: Charakterizace pankreatických beta-buněk po jejich stimulované proliferaci syntetickými modifikovanými mRNA
Thesis title in English: The effect of synthetic modified mRNAs induced proliferation on pancreatic beta cells
Key words: mRNA, buněčný cyklus, beta buňka, proliferace, genová exprese, apoptóza
English key words: mRNA, cell cycle, beta cell, proliferation, gene expression, apoptosis
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2019
Date of assignment: 05.11.2019
Date of electronic submission:10.06.2020
Date of proceeded defence: 29.07.2020
Opponents: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní bakalářské práce bude detailní charakterizace vlivu syntetických modifikovaných mRNA kódujících regulátory buněčného cyklu na pankreatické beta buňky, na jejich funkční vlastnosti, změny v genové expresi a na míru jejich proliferace a apoptózy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html