Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Srovnávací analýza časného vývoje (a evoluce) adenohypofýzy obratlovců
Thesis title in Czech: Srovnávací analýza časného vývoje (a evoluce) adenohypofýzy obratlovců
Thesis title in English: Comparative development & evolution of adenohypophysis in vertebrates
Key words: adenohypofýza, plakody, primární ústa, kraniofaciání vývoj, Rathkeho výchlipka, obratlovci
English key words: adenohypohysis, placodes, primary mouth, craniofacial development, Rathke’s pouch, vertebrates
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2019
Date of assignment: 23.10.2019
Date of electronic submission:13.08.2020
Date of proceeded defence: 04.09.2020
Opponents: Iryna Kozmikova, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Literární rešerše na zadané téma. Review znalostí o raném vývoji adenohypofýzy u obratlovců, se zvláštním zřetelem k existenci předústního střeva a Rathkeho orální výchlipce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html