Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Francouzské výzvy pro posílení vztahů mezi výukou geografie a dějepisu v českých školách
Thesis title in Czech: Francouzské výzvy pro posílení vztahů mezi výukou geografie a dějepisu v českých školách
Thesis title in English: French challenges for strengthening relations between geography and history teaching in Czech schools
Key words: geografie, historie, historická geografie, geografické vzdělávání, dějepisné vzdělávání, kurikulum
English key words: geography, history, historical geography, geographical education, history education, curriculum
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.10.2019
Date of assignment: 24.10.2019
Confirmed by Study dept. on: 01.07.2020
Date of electronic submission:05.06.2020
Date of proceeded defence: 13.07.2020
Opponents: Mgr. Matěj Vrhel
 
 
 
Guidelines
Kulturní geografie; Historická geografie a environmentální dějiny
Preliminary scope of work
Úvod (vztah mezi historií, geografií a historickou geografií)
1) Na základě rozboru kurikulárních dokumentů porovnat obsahové zaměření, postavení a systém výuky geografie a dějepisu v českém a francouzském vzdělávání.
2) Na základě rozboru francouzského kurikula identifikovat podněty pro posílení mezipředmětových vztahů mezi geografií a dějepisem v českých školách.
3) Zpracovat 3–5 ukázek (problémově orientovaných) témat, kterými lze vhodně (různými formami výuky) propojit výuku geografie a dějepisu v českých školách.
Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html