Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analysing and Optimizing GPU Kernels with Machine Learning
Thesis title in Czech: Analýza a optimalizace GPU kernelů pomocí strojového učení
Thesis title in English: Analysing and Optimizing GPU Kernels with Machine Learning
Key words: strojové učení, neuronové sítě, GPU, kernel, optimalizace, analýza
English key words: machine learning, neural networks, GPU, kernel, optimization, analysis
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.10.2019
Date of assignment: 25.10.2019
Confirmed by Study dept. on: 19.11.2019
Date and time of defence: 01.07.2020 09:00
Date of electronic submission:13.05.2020
Date of submission of printed version:28.05.2020
Date of proceeded defence: 01.07.2020
Opponents: RNDr. Milan Straka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V současné době proniká strojové učení do většiny oblastí informatiky a v řadě z nich (např. v analýze obrazu) zaznamenává značné úspěchy. Jednou z oblastí, do které zatím zasáhlo strojové učení poměrně málo, je výkonnostní optimalizace kódu. Jedním z důvodů je fakt, že tato disciplína je velmi obtížná i pro člověka -- programátora.

V této práci se zaměříme na oblast paralelních výpočtů na GPU a jejich (semi)automatické optimalizace jak z hlediska návrhu kódu, tak z hlediska vhodné reprezentace dat v paměti nebo spouštěcích parametrů paralelních algoritmů. Prvním úkolem bude provést důkladnou rešerši současného stavu poznání, zejména pak stavu aktuálních vědeckých prototypů software. Cílem bude navrhnout úpravu těchto existujících nástrojů, případně na základě získaných poznatků navrhnout zcela nový nástroj, pro automatickou analýzu GPU kernelů a to zejména za účelem nalezení optimálních konfiguračních a spouštěcích parametrů a predikci doby běhu na základě znalosti velikosti dat a parametrů hardware.
References
Desarkar, Maunendra Sankar, and Ramakrishna Upadrasta. "IR2Vec: A Flow Analysis based Scalable Infrastructure for Program Encodings." arXiv. org (2019).

Cummins, Chris, et al. "End-to-end deep learning of optimization heuristics." 2017 26th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT). IEEE, 2017.

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning. http://www.deeplearningbook.org/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html